Tilfredsundersøgelse

Dato: 08/05/2019

Kunderene har svaret

HellermannTyton har netop afsluttet en tilfredshedsundersøgelse blandt vores kunder. Undersøgelsen der blev foretaget af et uvildigt eksternt konsulentfirma, havde udgangspunkt i et on-line spørgeskema.

Samtlige registrerede kunder i vores kundedatabase modtog en invitation til at deltage. I alt 19% af samtlige adspurgte kunder besvarede spørgeskemaet.  Heraf valgte knap halvdelen desuden at opgive navn og kontakt detaljer. Disse tal er usædvanlig høje for en tilfredshedsundersøgelse ifølge konsulentfirmaet. 

Vores kunder blev inviteret til at vurdere forskellige forhold, herunder forventninger, oplevelser, tilfredshed, reklamationsbehandling osv. med HellermannTyton samt vores medarbejdere. 
Undersøgelsen har til formål at give os retningspile omkring vores styrker samt de områder, hvor vi kan forbedre vores præstationer. For HellermannTyton Danmark er denne undersøgelse af største betydning. 

Resultatet af undersøgelsen var yderst positiv. Vi kan ikke undlade at føle os lidt stolte og taknemmelige. Fremadrettet vil vi gøre os yderligere anstrengelser for at leve op til de fine tilbagemeldinger, som vi modtog fra vores kunder.

Mere end 90% af vores kunder anbefaler HellermannTyton som leverandør.

Hellermanntyton | Kim og Lars

Vi modtog også nogle kritiske kommentarer fra enkelte kunder. Vi takker også for disse, for heri ligger vores muligheder for at forbedre vores præstationer. Vi er ved at analysere disse tilbagemeldinger. Heldigvis er de fleste ikke afgivet anonymt. Dette betragter vi som ægte tillid fra vores kunder og vi vil kontakte disse for at få mulighed for at fjerne de fejl, der trods alt sker.

Konsulentfirmaet der har forestået undersøgelsen har desuden forestået en lodtrækning blandt de deltagere, der valgte ikke at besvare anonymt. 

 

Vinderen blev Lars Toftdahl fra SH Group.

 

På billedet overrækker Key Account Manager Kim Morton præmien til Lars, et gavekort til El-Giganten med en værdi af kr. 2.500. HellermannTyton Danmark ønsker Lars tillykke.

HellermannTyton Danmark vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Lars samt alle øvrige, der velvilligt har deltaget og bidraget til undersøgelsen, og vi ser frem at forbedre os selv og til et fortsat godt samarbejde.

Hold dig i kontakt med os!


Update: 12/09/2020 © HellermannTyton 2020