12/05/2021

Globale virksomheder - lokal tilstedeværelse

HellermannTyton har forpligtet sig til ikke at forurene det ydre miljø.

Hele vor miljøpolitik er baseret på dette grundlæggende princip. 

Ved genindvinding af emballage og regelmæssig gennemgang af virksomhedens påvirkning af det ydre miljø, kan vi bidrage med at vore naturressourcer ikke påvirkes negativt. Vi skal altid stræbe efter at økonomisere energiforbruget og vælge de nye energikilder der er praktisk mulige.

I udvikling, produktion og fremskaffelse af produkter i høj kvalitet, benytter vi den mest miljøvenlige teknologi der er tilgængelig på markedet, såfremt den er økonomisk forsvarlig og økologisk fornuftig.

Vi overvåger miljøpåvirkningen på produkter og processer. Alle vigtige miljømæssige påvirkninger i vore aktiviteter testes og måles.

Mere end 90% af de færdige plastkomponenter kan genindvindes. Detaljer såsom materialeindhold er tilgængeligt for hver eneste komponent. Naturligvis har vi sikret at ingen produkter indeholder forbudte stoffer.

Vi er miljøbevidste på alle niveauer i organisationen. Hver leder er ansvarlig for, at alle ansatte er miljøbevidste. Sammen med vore forretningspartnere og offentlige myndigheder søger vi målrettede løsninger for at beskytte det ydre miljø. Dette gælder også de miljømæssige påvirkninger fra vore fabrikker.

Ved at møde vore kunders forventninger til leveringssikkerhed og produktkvalitet styrker vi vores konkurrenceevne.
Derfor har alle vores produktionssteder ISOTS16949, ISO9001 og ISO 14001.

Hold dig i kontakt med os!


Update: 08/05/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.140) | Update: 08/05/2021