15/06/2024

Vi passer på miljøet og på hinanden

Vores miljøpolitik er baseret på princippet: Hvad du gør i dag, kan hjælpe dig alle dage fremover

 

Ved genindvinding af emballage og regelmæssig gennemgang af virksomhedens påvirkning af det ydre miljø, kan vi bidrage med at vore naturressourcer ikke påvirkes negativt. Vi stræber efter at økonomisere energiforbruget og vælge de nye energikilder der er praktisk mulige.

 

I udvikling, produktion og fremskaffelse af produkter i høj kvalitet, benytter vi den mest miljøvenlige teknologi der er tilgængelig på markedet, såfremt den er økonomisk forsvarlig og økologisk fornuftig. 

 

 

Vi overvåger miljøpåvirkningen på produkter og processer - Alle miljømæssige påvirkninger i vores aktiviteter testes og måles.

Mere end 90% af plastkomponenterne kan genindvindes - Vi sikrer at ingen produkter indeholder forbudte stoffer.

Vi er miljøbevidste på alle niveauer i organisationen - Hver leder er ansvarlig for, at alle ansatte er miljøbevidste.

Vi måder dine forventninger til leveringssikkerhed og produktkvalitet - Derfor har alle vores produktionssteder ISOTS16949, ISO9001 og ISO 14001