06/07/2022

Konsulent

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for konsulenter

Data controller

Hvis du som person eller medarbejder i en virksomhed opererer eller har fungeret som en konsulent for os, registrerer og behandler vi dine personlige data.

HellermannTyton AB
Isafjordsgatan 5
164 40 Kista
Sverige

E-mail: Claes. Hegardt@hellermanntyton.se

Databeskyttelsesansvarlig HellermannTyton Danmark

Claes Hegardt
HellermannTyton AB
Box 7037
164 07 Kista
Sverige
Telefon:  +46 8580 890 15
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Berørte kategorier af personoplysninger

Følgende oversigt indeholder de kategorier af personoplysninger, der kan behandles. Bemærk, at ikke alle de personlige data, der er indeholdt i følgende liste, nødvendigvis vil blive behandlet. Eksemplerne anført under de enkelte kategorier er ikke udtømmende.

Personlige data, f.eks. navn, fødselsdato, køn, nationalitet

Organisationsdata, f.eks. konsulentnummer, servicebeskrivelse, arbejdssted, afdeling

Kontaktdata, f.eks. adresse, e-mail-adresse, telefonnummer

Konsulentstyringsdata, f.eks. konsulentens kontrakt og oplysninger om det tidspunkt, hvor Kommissionen startede og afsluttede, aktiviteter, der blev udført

Tidsrelaterede data, f.eks. arbejdstid, arbejdstid

Sikkerhedsdata, f.eks. adgangskort, adgangsrettigheder og brugen af ​​adgangskort og rettigheder

Oplysninger om sundhed og sikkerhed, f.eks. information om arbejdsrelaterede hændelser

IT-relaterede data, f.eks. bruger-ID, adgangskoder, log-in data samt data og protokoller om din brug af IT-udstyr, applikationer eller tjenester fra HellermannTyton i overensstemmelse med de gældende IT-retningslinjer

Finansielle data, f.eks. bankkontodata, hvis du er en eneejer

Retsgrundlag

Vi er muligvis juridisk forpligtet til at behandle dine personlige data, f.eks. for at rapportere transaktioner til myndighederne.
Kontraktmæssig forpligtelse
Vi kan være forpligtet til at behandle dine personlige data for at opfylde en servicekontrakt, som du eller din arbejdsgiver har underskrevet.
Berettiget interesse
Vores legitime interesser inkluderer f.eks. styring af forretningsforholdet med det formål at opfylde kontrakter, der berører dig eller din arbejdsgiver. Desuden involverer vores legitime interesse grundlæggende udførelse af normal forretningsdrift, beskyttelse af tekniske faciliteter og udstyr og udførelse af intern kontrol.

I ekstraordinære tilfælde og kun hvis intet andet retsgrundlag finder anvendelse, vil vi bede dig om udtrykkeligt samtykke til behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette har dog ingen indflydelse på den lovlige behandling, der er baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen.

Formål med behandling


Dine personlige data, som anført i eksemplerne under "Kategorier af personoplysninger, der er berørt", behandles til de generelle formål, der er angivet nedenfor. Eksemplerne anført under de individuelle formål er ikke udtømmende.

Administration

 • For at aktivere din registrering i systemerne i HellermannTyton og generel administration af din ansættelse hos os
 • At aktivere korrekt brug af licenser
 • At muliggøre vedligeholdelse af et ajourført organisationskort og konsulentregistre, herunder udarbejdelse af interne rapporter og statistikker
 • At aktivere sporing af projekter

Rapportering

 • At muliggøre rapportering til myndighederne, når vi er juridisk forpligtet
 • At aktivere registrering af din arbejdstid til formål at betale fakturaen til dig eller din arbejdsgiver

Arbejdsmiljøets sikkerhed og produktsikkerhed

 • At muliggøre opfyldelsen af ​​vores forpligtelse til at skabe et sikkert arbejdsmiljø (herunder adgangskontrol og forebyggelse af uautoriseret adgang til webstedet eller driftsudstyr), samt yderligere forpligtelser vedrørende arbejdsmiljøet i overensstemmelse med arbejdsmiljø og sikkerhed eller beskæftigelse love
 • At muliggøre opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med produktsikkerhed og kvalitet

Arbejdsrelaterede aktiviteter

 • At aktivere udførelse af arbejdsopgaver, f.eks. skrivning af e-mails, udarbejdelse af dokumenter, rapporter, forberedelser eller tegninger
 • At muliggøre besvarelse af spørgsmål fra dig / din vejleder / personaleafdelingen i forbindelse med dit ansættelses- eller it-udstyr eller den ydelse af support, der kræves for at du kan udføre dine arbejdsopgaver
 • For at muliggøre inspektioner i forbindelse med de gældende retningslinjer fra HellermannTyton, herunder IT-retningslinjen for at sikre, at sådanne retningslinjer overholdes og for at undersøge alle påstande om forbudte aktiviteter.

Kilder til personoplysninger

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af personoplysninger, overfører vi dine personlige data til andre virksomheder inden for virksomhedsgruppen eller til eksterne websteder. Disse inkluderer også virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi sørger selvfølgelig for, at datamodtagerne tilbyder en tilstrækkelig garanti for, at dataene bliver brugt lovligt og sikkert, og at de kontraktmæssigt er forpligtet til at overholde de lovbestemte regler.
Desuden forbeholder vi os retten til at overføre personoplysninger til tredjepart, hvis vi er tvunget til at gøre det ved lov, retsafgørelse truffet af den ansvarlige domstol eller afgørelse truffet af den relevante offentlige myndighed, eller hvis vi er tvunget af handlinger eller undladelser fra din side til at have vores rettigheder, ejendom eller aktiver beskyttet eller påstået af relevante offentlige myndigheder.

Storage period

Dine personlige data gemmes normalt i perioden med din konsulentaftale. Efter opsigelse af konsulentaftalen vil vi kun opbevare personlige data, der anses for at være nødvendige for at opfylde de formål, hvortil der er opnået, og kun indtil disse formål er opfyldt, og hvis det i en længere periode, kun indtil det kan være nødvendigt for at opfylde de lokale juridiske forpligtelser eller at opfylde lovbestemte krav i tilfælde af faktiske, verserende eller forventede tvister eller krav.

Dine rettigheder som data registreret

 


Ret til adgang (art. 15 GDPR): Du kan til enhver tid anmode om oplysninger om, og hvilke personlige data, der bruges af os, til hvilke formål behandlingen finder sted, hvor dataene stammer fra, til hvilke modtagere dataene er overført om nødvendigt, og hvor længe sådanne data er gemt af os.

Ret til korrektion (art. 16 GDPR): Hvis du ser, at personoplysninger om dig er forkerte, kan du kræve, at sådanne data rettes til enhver tid. Hvor dataene i dit synspunkt er ufuldstændige, kan du også kræve, at data skal udfyldes.

Ret til sletning (art. 17 GDPR): Hvis, efter din mening, brugen af ​​dine personlige data ikke længere er nødvendig eller finder sted uden tilstrækkeligt legitimt grundlag eller er ulovlig af andre grunde, kan du kræve, at disse data slettes .

Ret til begrænsning af behandling (art 18 GDPR): I stedet for sletning af data, kan du også kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses, hvis data behandles ulovligt. Især kan du også kræve en sådan begrænsning af behandlingen, når du bestrider nøjagtigheden af ​​data, eller du har gjort indsigelse mod brugen af ​​dataene.

Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR): Med hensyn til personlige data, som du selv har leveret, og som bruges på grundlag af en kontrakt eller samtykke, kan du kræve, at disse data stilles til rådighed for dig i en struktureret , ofte brugt og maskinlæsbart format. Du kan også kræve, at disse data overføres direkte til en anden controller.

Ret til indsigelse (art 21 GDPR): Hvis der opstår grunde, der vedrører din særlige situation, der gør brug af dine personlige data, som vi behandler på grundlag af en balance mellem interesser, ikke tilladelig, har du ret til at gøre indsigelse mod sådan brug af dataene. Hvis dine personlige data bruges til direkte markedsføring, har du under alle omstændigheder ret til at indvende.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR): Hvis du efter din mening er krænket dine personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Især kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dit opholdssted, arbejdsplads eller sted for den påståede overtrædelse.

For at sende os en forespørgsel vedrørende dine data skal du udfylde denne anmodningsformular.

Send den udfyldte formular pr. Post eller e-mail til vores databeskyttelsesansvarlig for HellermannTyton AB:
Claes Hegardt
HellermannTyton AB
Box 7037
164 07 Kista
Sverige
Telefon:  +46 8580 890 15
E-mail: Claes.Hegardt@HellermannTyton.se

Husk at vedhæfte dokumenter, der gør det muligt at bekræfte din identitet.

Status oktober 2019.

 


Update: 02/07/2022 © HellermannTyton 2022
© HellermannTyton 2022 (v4.176.1) | Update: 02/07/2022 | Privatlivsindstillinger