13/04/2024

Politica de mediu

Viabilitate

 

HellermannTyton GmbH se angajează să facă tot posibilul pentru o economie durabilă în ceea ce privește activitățile sale comerciale. Managementul nostru energetic și de mediu se bazează pe acest principiu elementar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată trebuie să se aplice următoarele linii directoare în materie de mediu:

Ne ocupăm de protecția mediului în cadrul companiei și de obținerea eficienței energetice din proprie inițiativă și cu responsabilitatea utilizării atente a resurselor naturale și în beneficiul mediului, al clienților noștri, al partenerilor noștri de afaceri și al angajaților noștri. Pentru noi, respectarea prevederilor legale și a reglementărilor oficiale reprezintă cerințe minime. Ne străduim să atingem standarde de mediu și energetice mai bune.

Pentru dezvoltarea, fabricarea și achiziționarea produselor noastre de înaltă calitate, utilizăm tehnologia cea mai ecologică și eficientă din punct de vedere energetic disponibilă, cu condiția ca eficiența economică să poată fi reprezentată cu o durată de amortizare convingătoare.

Noi evaluăm atât efectul produselor și proceselor, cât și al activităților noastre actuale asupra mediului. Toate efectele semnificative asupra mediului și consumurile energetice ale activităților noastre comerciale sunt verificate și monitorizate în mod repetat.

Acțiunile noastre sunt marcate de eforturile continue pentru evitarea și reducerea impactului companiei asupra mediului și atingerea eficienței energetice. Mai mult de 90 % din componentele din material plastic sunt reciclabile. Pentru fiecare componentă este disponibilă o indicație a ingredientelor. Bineînțeles asigurăm că produsele noastre nu conțin susbtanțe interzise.

Promovăm și instruim conștientizarea angajaților noștri în ceea ce privește protecția mediului și eficiența utilizării energiei pe toate nivelurile operaționale. Fiecare persoană din conducere este responsabilă de impactul asupra mediului și de eficiența energetică a activităților din domeniul său de influență. Intrăm în dialog cu partenerii noștri de afaceri și cu publicul cu privire la soluțiile orientate spre o protecție progresistă a mediului. Acest lucru este valabil și pentru efectele asupra energiei și mediului care provin din locația noastră.

Pentru a garanta respectarea liniilor directoare în domeniul energetic și în materie de mediu, am integrat în strategiile noastre comerciale un management energetic și de mediu intensiv, în conformitate cu DIN EN ISO 14001:2004. Succesul economic și asigurarea locației au pentru noi aceeași prioritate ca standardul ridicat în ceea ce privește protecția mediului în cadrul companiei și standardul eficienței energetice. Suntem convinși de faptul că eficiența energetică, precum și protecția mediului și eficiența economică se condiționează și completează reciproc.

Comercializare la nivel global - acționare la nivel local!