27/05/2024

Правно известие

Световни уебсайтове на HellermannTyton

Посещавайки и използвайки информацията на този уебсайт, вие се съгласявате със следното:

 

Закони за интелектуалната собственост защитават този сайт

Авторското право върху материалите, налични на този сайт, е собственост на HellermannTyton и трети страни могат да се възползват само чрез начините, описани в това правно известие:

 • можете да вземете временни копия, необходими за разглеждане на този сайт на екран
 • освен ако не е посочено друго, може да изтеглите или разпечатете едно копие на материали с авторски права HellermannTyton за изследвания или за лична употреба
 • не трябва да променяте материалите или да премахвате която и да е част, от каквото и да е известие за авторски права

Търговските марки, посочени на този сайт, могат да бъдат регистрирани в някои юрисдикции. Когато този сайт се позовава на търговски марки, които не са собственост на HellermannTyton, по този начин HellermannTyton представя, че не притежава собственост или лиценз за използване на такива марки.

 

Винаги проверявайте информацията

Информация на този сайт:

 • е обща информация, предоставена като част от нормативната роля на HellermannTyton при разпространението на информация, свързана с научни и технически въпроси
 • не е професионална, научна, медицинска, техническа или експерта
 • е обект на обичайните възможности за несигурности при напреднали научни и технически изследвания
 • може да не е точна, актуална или пълна
 • подлежи на промяна без предизвестие
 • никога не трябва да се разчита на нея като основа за извършване или невъзможност да се направи нещо

 

Връзките не са одобрения

Връзките към и структурата на този сайт са разрешени, но HellermannTyton си запазва правото да предотвратява свързването или структурата чрез уведомление.

Връзките и структурата, свързващи този сайт с други сайтове, са само с цел удобство и не означават, че HellermannTyton одобрява другите сайтове, тяхното съдържание или хората, които ги управляват.

 

Пазете се от рискове за сигурността и компютърни вируси

Световната интернет мрежа съществува в несигурни публични мрежи и съществува риск, че:

 • съобщения от или към този сайт могат да бъдат прихващани и/или модифицирани от трети страни
 • файловете, получени от или чрез този сайт, могат да съдържат компютърни вируси или други дефекти.