15/06/2024

Cable


131 продукти

Нулиране на всички
Cat6A S/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6AGY-1.0M 851-30000
Сравнете
Grey (GY) RJ45C6AGY-1.0M 851-30000
Cat6A S/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6AGY-2.0M 851-30001
Сравнете
Grey (GY) RJ45C6AGY-2.0M 851-30001
Cat6A S/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6AGY-3.0M 851-30002
Сравнете
Grey (GY) RJ45C6AGY-3.0M 851-30002
Cat6A S/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6AGY-5.0M 851-30004
Сравнете
Grey (GY) RJ45C6AGY-5.0M 851-30004
Cat6A S/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6AGY-10.0M 851-30005
Сравнете
Grey (GY) RJ45C6AGY-10.0M 851-30005
PoE++ Type 4 Compatible.
Сравнете
RJ45C6ABL-7.0M 851-30142
Сравнете
Blue (BU) RJ45C6ABL-7.0M 851-30142
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-30.0M-S-LS/VI 851-30110
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-30.0M-S-LS/VI 851-30110
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-18.0M-S-LS/VI 851-30128
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-18.0M-S-LS/VI 851-30128
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-20.0M-S-LS/VI-CCA 851-30201
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-20.0M-S-LS/VI-CCA 851-30201
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-30.0M-S-LS/VI-CCA 851-30202
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-30.0M-S-LS/VI-CCA 851-30202
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-40.0M-S-LS/VI-CCA 851-30203
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-40.0M-S-LS/VI-CCA 851-30203
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-50.0M-S-LS/VI-CCA 851-30204
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-50.0M-S-LS/VI-CCA 851-30204
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-60.0M-S-LS/VI-CCA 851-30205
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-60.0M-S-LS/VI-CCA 851-30205
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-70.0M-S-LS/VI-CCA 851-30206
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-70.0M-S-LS/VI-CCA 851-30206
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-80.0M-S-LS/VI-CCA 851-30207
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-80.0M-S-LS/VI-CCA 851-30207
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-90.0M-S-LS/VI-CCA 851-30208
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-90.0M-S-LS/VI-CCA 851-30208
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-10.0M-S-LS/VI 851-30117
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-10.0M-S-LS/VI 851-30117
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-20.0M-S-LS/VI 851-30224
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-20.0M-S-LS/VI 851-30224
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-40.0M-S-LS/VI 851-30225
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-40.0M-S-LS/VI 851-30225
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-50.0M-S-LS/VI 851-30226
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-50.0M-S-LS/VI 851-30226
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-60.0M-S-LS/VI 851-30227
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-60.0M-S-LS/VI 851-30227
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-70.0M-S-LS/VI 851-30228
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-70.0M-S-LS/VI 851-30228
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-80.0M-S-LS/VI 851-30229
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-80.0M-S-LS/VI 851-30229
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-90.0M-S-LS/VI 851-30230
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-90.0M-S-LS/VI 851-30230
Cat6A Solid F/FTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45C6A-10.0M-S-LS/VI-CCA 851-30217
Сравнете
Violet (VT) RJ45C6A-10.0M-S-LS/VI-CCA 851-30217
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-20M-S-LS/VI 851-15412
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-20M-S-LS/VI 851-15412
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-10M-S-LS/VI 851-15429
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-10M-S-LS/VI 851-15429
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-40M-S-LS/VI 851-15735
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-40M-S-LS/VI 851-15735
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-70M-S-LS/VI 851-15799
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-70M-S-LS/VI 851-15799
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-60M-S-LS/VI 851-15679
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-60M-S-LS/VI 851-15679
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-30M-S-LS/VI 851-15672
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-30M-S-LS/VI 851-15672
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-80.0M-S-LS/VI 851-16188
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-80.0M-S-LS/VI 851-16188
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-90M-S-LS/VI 851-16212
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-90M-S-LS/VI 851-16212
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-50M-S-LS/VI 851-16092
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-50M-S-LS/VI 851-16092
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-10.0M-S-LS/VI-CCA 851-30108
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-10.0M-S-LS/VI-CCA 851-30108
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-20.0M-S-LS/VI-CCA 851-16472
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-20.0M-S-LS/VI-CCA 851-16472
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-30.0M-S-LS/VI-CCA 851-16473
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-30.0M-S-LS/VI-CCA 851-16473
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-40.0M-S-LS/VI-CCA 851-16474
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-40.0M-S-LS/VI-CCA 851-16474
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-50.0M-S-LS/VI-CCA 851-16475
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-50.0M-S-LS/VI-CCA 851-16475
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-60.0M-S-LS/VI-CCA 851-16476
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-60.0M-S-LS/VI-CCA 851-16476
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-70.0M-S-LS/VI-CCA 851-16477
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-70.0M-S-LS/VI-CCA 851-16477
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-80.0M-S-LS/VI-CCA 851-16478
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-80.0M-S-LS/VI-CCA 851-16478
Cat6 Solid U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-90.0M-S-LS/VI-CCA 851-16479
Сравнете
Violet (VT) RJ45NGB-90.0M-S-LS/VI-CCA 851-16479
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-LCLCDY-02.0M 855-30015
Сравнете
1
Yellow (YE) FLCXXS1-LCLCDY-02.0M 855-30015
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-LCLCDY-01.0M 855-30156
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-LCLCDY-01.0M 855-30156
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-LCLCDY-05.0M 855-30157
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-LCLCDY-05.0M 855-30157
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-LCLCDY-03.0M 855-30272
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-LCLCDY-03.0M 855-30272
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-LCLCDY-10.0M 855-30450
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-LCLCDY-10.0M 855-30450
LC to LC OM4 Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-LCLCDM-01.0M 855-30920
Сравнете
Magenta (MG) FLCXXM4-LCLCDM-01.0M 855-30920
LC to LC OM4 Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-LCLCDM-02.0M 855-30921
Сравнете
Magenta (MG) FLCXXM4-LCLCDM-02.0M 855-30921
LC to LC OM4 Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-LCLCDM-03.0M 855-30922
Сравнете
Magenta (MG) FLCXXM4-LCLCDM-03.0M 855-30922
LC to LC OM4 Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-LCLCDM-05.0M 855-30923
Сравнете
Magenta (MG) FLCXXM4-LCLCDM-05.0M 855-30923
LC to LC OM4 Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-LCLCDM-10.0M 855-30924
Сравнете
Magenta (MG) FLCXXM4-LCLCDM-10.0M 855-30924
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-SCSCDY-01.0M 855-30093
Сравнете
1 pc.
Yellow (YE) FLCXXS1-SCSCDY-01.0M 855-30093
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-SCSCDY-02.0M 855-30094
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-SCSCDY-02.0M 855-30094
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-SCSCDY-03.0M 855-30095
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-SCSCDY-03.0M 855-30095
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-SCSCDY-05.0M 855-30096
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-SCSCDY-05.0M 855-30096
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS1-SCSCDY-10.0M 855-30451
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS1-SCSCDY-10.0M 855-30451
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-SCSCDA-01.0M 855-30925
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM4-SCSCDA-01.0M 855-30925
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-SCSCDA-02.0M 855-30926
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM4-SCSCDA-02.0M 855-30926
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-SCSCDA-03.0M 855-30927
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM4-SCSCDA-03.0M 855-30927
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-SCSCDA-05.0M 855-30928
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM4-SCSCDA-05.0M 855-30928
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM4-SCSCDA-10.0M 855-30929
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM4-SCSCDA-10.0M 855-30929
LC to LC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-LCLCDA-05.0M 855-30429
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM3-LCLCDA-05.0M 855-30429
LC to LC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-LCLCDA-01.0M 855-30425
Сравнете
1
Aquamarine (AE) FLCXXM3-LCLCDA-01.0M 855-30425
LC to LC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-LCLCDA-02.0M 855-30426
Сравнете
1 pcs.
Aquamarine (AE) FLCXXM3-LCLCDA-02.0M 855-30426
LC to LC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-LCLCDA-03.0M 855-30427
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM3-LCLCDA-03.0M 855-30427
LC to LC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-LCLCDA-10.0M 855-30447
Сравнете
1 pcs.
Aquamarine (AE) FLCXXM3-LCLCDA-10.0M 855-30447
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-LCLCDY-01.0M 855-30909
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-LCLCDY-01.0M 855-30909
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-LCLCDY-02.0M 855-30910
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-LCLCDY-02.0M 855-30910
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-LCLCDY-03.0M 855-30911
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-LCLCDY-03.0M 855-30911
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-LCLCDY-05.0M 855-30912
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-LCLCDY-05.0M 855-30912
LC to LC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-LCLCDY-10.0M 855-30913
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-LCLCDY-10.0M 855-30913
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-SCSCDA-01.0M 855-30148
Сравнете
1 pcs.
Aquamarine (AE) FLCXXM3-SCSCDA-01.0M 855-30148
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-SCSCDA-03.0M 855-30206
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM3-SCSCDA-03.0M 855-30206
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-SCSCDA-02.0M 855-30309
Сравнете
1 pcs.
Aquamarine (AE) FLCXXM3-SCSCDA-02.0M 855-30309
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-SCSCDA-05.0M 855-30448
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM3-SCSCDA-05.0M 855-30448
SC to SC Multimode Patch Leads
Сравнете
FLCXXM3-SCSCDA-10.0M 855-30449
Сравнете
Aquamarine (AE) FLCXXM3-SCSCDA-10.0M 855-30449
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-SCSCDY-01.0M 855-30914
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-SCSCDY-01.0M 855-30914
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-SCSCDY-02.0M 855-30915
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-SCSCDY-02.0M 855-30915
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-SCSCDY-03.0M 855-30916
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-SCSCDY-03.0M 855-30916
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-SCSCDY-05.0M 855-30917
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-SCSCDY-05.0M 855-30917
SC to SC Single Mode Patch Leads
Сравнете
FLCXXS2-SCSCDY-10.0M 855-30918
Сравнете
Yellow (YE) FLCXXS2-SCSCDY-10.0M 855-30918
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM3-4-TB 855-40089
Сравнете
Black (BK) HT-OM3-4-TB 855-40089
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM3-8-TB 855-40090
Сравнете
Black (BK) HT-OM3-8-TB 855-40090
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM3-12-TB 855-40091
Сравнете
Black (BK) HT-OM3-12-TB 855-40091
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM3-24-TB 855-40093
Сравнете
Black (BK) HT-OM3-24-TB 855-40093
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OS1-12-TB 855-40096
Сравнете
Black (BK) HT-OS1-12-TB 855-40096
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OS1-24-TB 855-40098
Сравнете
Black (BK) HT-OS1-24-TB 855-40098
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM4-12-TB 855-40113
Сравнете
Black (BK) HT-OM4-12-TB 855-40113
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OM4-24-TB 855-40114
Сравнете
Black (BK) HT-OM4-24-TB 855-40114
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OS2-12-TB 855-40120
Сравнете
Black (BK) HT-OS2-12-TB 855-40120
Tight Buffered Fibre Cable (available in OM4, OM3, OS1 and OS2)
Сравнете
HT-OS2-24-TB 855-40121
Сравнете
Black (BK) HT-OS2-24-TB 855-40121
24 Core Loose Tube Cable
Сравнете
HT-OS1-12-LT 855-40076
Сравнете
Black (BK) HT-OS1-12-LT 855-40076
24 Core Loose Tube Cable
Сравнете
HT-OS1-24-LT 855-40078
Сравнете
Black (BK) HT-OS1-24-LT 855-40078
24 Core Loose Tube Cable
Сравнете
HT-OM4-12-LT 855-40111
Сравнете
Black (BK) HT-OM4-12-LT 855-40111
24 Core Loose Tube Cable
Сравнете
HT-OM4-24-LT 855-40112
Сравнете
Black (BK) HT-OM4-24-LT 855-40112
Cat6 U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-1.0MGN 851-15236
Сравнете
1.0 m
Green (GN) RJ45NGB-1.0MGN 851-15236
Cat6 U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-2.0MGN 851-15269
Сравнете
2.0 m
Green (GN) RJ45NGB-2.0MGN 851-15269
Cat6 U/UTP Patch Leads.
Сравнете
RJ45NGB-3.0MGN 851-15284
Сравнете
3.0 m
Green (GN) RJ45NGB-3.0MGN 851-15284