Adatvédelmi alapelvek megbízók / beszállítók / szolgáltatók alkalmazottai részére.

Adatkezelő

Ha egy magánszemély vagy egy vállalat alkalmazottja vásárolt, bérelt vagy hasonló módon beszerzett egy terméket vagy szolgáltatást tőlünk, vagy eladott, bérletbe adott vagy hasonló módon adott egy terméket vagy szolgáltatást részünkre, akkor mi rögzítjük és feldolgozzuk annak személyes adatait.

A HellermannTyton Kft, Kisfaludy u. 13 , 1044 Budapest , Hungary az ön személyes adatainak adatkezelője,  így felelős azért, hogy a személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések szerint dolgozza fel.

Ha kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi felelősünkkel:

E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

A személyes adatok érintett kategóriái

A következő lista mutatja a személyes adatok azon kategóriáit, amelyek kezelésre kerülhetnek. A lenti listában szereplő  személyes adatok kezelése szükséges. Az egyes kategóriáknál felsorolt példák nem teljes körűek.

Elérhetőségi adatok, pl. név, üzleti cím, e-mail cím, telefonszám
Vállalati adatok, pl. a vállalat neve, szakmai helyzet, ország
IT adatok, pl. felhasználó ID, jelszó, bejelentkezési adatok, valamint adatok és protokollok arról, hogy ön hogyan használja az IT alkalmazásokat vagy a HellermannTyton szolgáltatásait
Pénzügyi adatok, pl. hitel vagy fizetési információ, bankszámla adatok
Szerződéses adatok, pl. rendelések, szerződések és egyéb megállapodások ön és közöttünk

Jogi alap

Jogi alap
Jogilag kötelezettek lehetünk a személyes adatok kezelésére, például amikor jelenteni kell az ügyleteket a hatóságok részére.

Szerződéses kötelezettség

Kötelezettek lehetünk az ön személyes adatainak kezelésére egy rendelés vagy szolgáltatási szerződés teljesítésére, amit ön vagy a munkaadója aláírt.

Jogszerű érdekek

Jogszerű érdekünk lehet például az üzleti kapcsolatok kezelése az önt vagy a munkaadóját érintő szerződések teljesítése céljából, és/vagy önnel vagy munkaadójával való szerződés megkötéséhez.

A feldolgozás célja

Az ön személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kommunikáljunk önnel vagy a munkaadójával, kezeljük az üzleti kapcsolatot, teljesítsük az önt vagy a munkaadóját érintő szerződéseket, és/vagy szerződéseket kössünk önnel vagy a munkaadójával.

A megbízók alkalmazottai esetén az alábbi bekezdések is érvényesek:
Kivételes esetekben, és csak ha más jogi alap nem vonatkozik, akkor kérhetjük az ön kifejezett beleegyezését ahhoz, hogy feldolgozzuk a személyes adatait a következő célokra. A beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ez viszont nem vonatkozik a visszavonás előtti beleegyezésén alapuló legális feldolgozásra. 

Hirdetési üzenetek és marketing célok
Pl. a rendszeres hírlevelünk, hirdetési anyagok valamint meghívók küldése olyan eseményekre, amelyeket saját magunk vagy a velünk együttműködő vállalatok szerveznek.
Ügyfél felmérés, pl. az ügyfelek megelégedettségének felmérése

A személyes adatok forrása

Az ön személyes adatait öntől vagy az munkaadójától kapjuk.

Adatátvitel harmadik felek részére

Ha szükség van a személyes adatok kezelésére, akkor átadjuk az ön személyes adatait más vállalatok részére a vállalatcsoporton belül vagy külső weboldalaknak. Ezek lehetnek vállalatok, amelyek az Európai Unión illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül vannak. Természetesen gondoskodunk arról, hogy az adat átvevői megfelelő garanciát adjanak arról, hogy az adatokat törvényesen és biztonságosan használják, és szerződés szerint kötelezettek a jogszabályok betartására.
Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot arra, hogy átadjuk a személyes adatokat harmadik felek részére, ha ez kötelező a törvény, a felelős bíróság döntése vagy az illetékes hatóság döntése alapján, vagy ha az ön intézkedése vagy hibája miatt védeni kell a jogainkat, tulajdonunkat vagy eszközeinket, vagy ha a hatóságok megkövetelik.

Tárolási időszak

A személyes adatokat annyi ideig tároljuk, ami szükséges a saját jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. Ehhez az időszakhoz figyelembe veszünk olyan szempontokat, mint a szerződés határideje, valamint a garanciából és a szavatosságból származó követelmények.

A hozzáférés joga

A hozzáférés joga (Art. 15 GDPR): Bármikor kérheti információt arról, hogy milyen személyes adatokat használunk, a feldolgozás milyen célra történik, honnan származnak az adatok, kiknek adjuk át az adatokat szükség esetén, és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat.

Javítás joga (Art. 16 GDPR): Ha észreveszi, hogy a személyes adatai helytelenek, akkor bármikor kérheti ezek javítását. Ha úgy véli, hogy az adatok nem teljesek, akkor követelheti az adatok kiegészítését is.  

A törlés joga (Art. 17 GDPR): Ha az ön véleménye szerint a személyes adatainak tárolása már nem szükséges, vagy az megfelelő jogi alap nélkül történik, vagy más okból törvénytelen, akkor követelheti ezen adatok törlését.

A feldolgozás korlátozásának joga (Art 18 GDPR): Az adatok törlése helyett ön azt is követelheti, hogy az adatai feldolgozását korlátozzák, ha az adatokat törvénytelenül kezelik. A feldolgozás ilyen korlátozását akkor is követelheti, ha kétségbe vonja az adatok pontosságát, vagy tiltakozott az adatok használata ellen.

Az adatok áthelyezésének joga (Art. 20 GDPR): Az ön által megadott adatok vonatkozásában, amelyeket szerződés vagy beleegyezés alapján használnak, követelheti, hogy ezeket az adatokat bocsássák az ön rendelkezésére egy strukturált, általában használt és géppel olvasható formában. Azt is követelheti, hogy ezeket az adatokat közvetlenül áthelyezzék egy másik kezelőhöz.

A tiltakozás joga (Art 21 GDPR): Ha az ön adott helyzetében nem megengedhető, hogy az általunk kezelt személyes adatait az érdekek kiegyensúlyozásával használjuk, akkor joga van tiltakozni ezen adatok használata ellen. Ha a személyes adatait közvetlen marketing célokra használják, akkor minden esetben van joga tiltakozni.

Panasz benyújtásának a joga a szabályozó hatóság felé (Art. 77 GDPR): Ha az ön véleménye szerint a személyes adataihoz fűződő jogokat megsértették, akkor joga van panaszt benyújtani a szabályozó hatósághoz. Felveheti a kapcsolatot a lakóhelye, munkahelye illetve a gyanított megsértés helye szerint illetékes hatósággal.

Az adatival kapcsolatos érdeklődéséhez kérjük kitölteni ezt a kérési űrlapot.

Kérjük a kitöltött űrlapot elküldeni postán vagy e-mail segítségével az adatvédelmi felelősünk részére:

 

Anna Prinz, MA

HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65,

1220 Vienna, Austria

E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

 

Kérjük csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek segítenek nekünk az ön személyének azonosításában.

Maradjon velünk kapcsolatban!


Update: 07/12/2019 © HellermannTyton 2019