Adatvédelmi alapelvek tanácsadók részére

Adatkezelő

Ha ön magán személyként vagy egy vállalat alkalmazottjaként a HellermannTyton GmbH részére tanácsadóként tevékenykedik vagy tevékenykedett, akkor rögzítjük és feldolgozzuk a személyes adatait.
HellermannTyton Kft, Kisfaludy u. 13, 1044 Budapest, Hungary (továbbiakban: “HellermannTyton” vagy “mi”) az ön személyes adatainak adatkezelője,  így felelős azért, hogy a személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések szerint dolgozza fel.  
Ha kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi felelősünkkel:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vienna, Austria
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

A személyes adatok érintett kategóriái

A következő lista mutatja a személyes adatok azon kategóriáit, amelyek kezelésre kerülhetnek. A lenti listában szereplő  személyes adatok kezelése szükséges. Az egyes kategóriáknál felsorolt példák nem teljes körűek.

Személyes adatok, pl. név, születési idő, nem, állampolgárság
Szervezeti adatok, pl. tanácsadói szám, szolgáltatás leírása, munkaterület, osztály
Kapcsolati adatok, pl. cím, e-mail cím, telefonszám
Tanácsadó igazgatási adatok, pl. tanácsadói szerződés és információk a megbízás kezdetéről és végéről, elvégzett tevékenységek
Idővel kapcsolatos adatok, pl. munkaidő, ledolgozót órák száma
Biztonsági adatok, pl. belépő kártyák, hozzáférési jogosultságok, valamint a belépő kártyák és jogosultságok használata
Egészségügyi és védelmi adatok, pl. információk a munkával kapcsolatos eseményekről
IT adatok, pl. felhasználó ID, jelszó, bejelentkezési adatok, valamint adatok és protokollok arról, hogy ön hogyan használja az IT berendezéseket és a HellermannTyton alkalmazásokat és szolgáltatásokat a vonatkozó IT irányelveknek megfelelően
Pénzügyi adatok, pl. bankszámla adatok, ha ön egy magán szolgáltató

Jogi alap

Jogi alap
Jogilag kötelezettek lehetünk a személyes adatok kezelésére, például amikor jelenteni kell az ügyleteket a hatóságok részére.
Szerződéses kötelezettség
Kötelezettek lehetünk az ön személyes adatainak kezelésére egy rendelés vagy szolgáltatási szerződés teljesítésére, amit ön vagy a munkaadója aláírt.
Jogszerű érdek
A jogszerű érdekünk pl. az üzleti kapcsolatok kezelése annak érdekében, hogy az önt vagy a munkaadóját érintő szerződések teljesítve legyenek. Emellett a jogszerű érdekünk alapvetőn tartalmazza normál üzleti műveletek elvégzését, a műszaki létesítmények és berendezések védelmét, és belső ellenőrzések elvégzését.

Kivételes esetekben, és csak ha más jogi alap nem vonatkozik, akkor kérhetjük az ön kifejezett beleegyezését ahhoz, hogy feldolgozzuk a személyes adatait a következő célokra. A beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ez viszont nem vonatkozik a visszavonás előtti beleegyezésén alapuló legális feldolgozásra.

A feldolgozás céljai

Az “A személyes adatok érintett kategóriái” cím alatt felsorolt példák szerint az ön személyes adatai a lent jelzett általános célokra kerülnek feldolgozásra. Az egyes célok alatt felsorolt példák nem teljes körűek.

Adminisztráció
•     Lehetővé tenni, hogy regisztráljuk önt a HellermannTyton rendszereiben, és hogy általában kezeljük a nálunk való alkalmazását
•     Engedélyek megfelelő használatának lehetővé tétele
•     Lehetővé tenni, hogy egy naprakész szervezeti felépítés és tanácsadói nyilvántartás álljon rendelkezésre, beleértve a belső jelentések és statisztikák megfogalmazását
•     Lehetővé tenni a projectek követését

Jelentések
•     Lehetővé tenni a jogilag kötelező jelentések benyújtását a hatóságok részére
•     Lehetővé tenni az ön munkaóráinak  nyilvántartását a számla ön vagy munkaadója részére való kifizetése céljából

Munkakörnyezet biztonsága és termékbiztonság
•     Lehetővé tenni azon kötelezettségünk teljesítését, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk (beleértve a beléptetés ellenőrzését, a helyszínhez és az üzemelő berendezésekhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozását), valamint a további kötelezettségeink teljesítését, amelyek a munkakörnyezetre vonatkoznak a munkaegészségügyi, biztonsági és munkajogi törvények szerint
•     Lehetővé tenni a termékbiztonsággal és minőséggel kapcsolatos kötelezettségünk teljesítését

Munkával kapcsolatos tevékenységek
•     Munkamegbízások végrehajtásának lehetővé tétele, pl. e-mail írás, dokumentumok, jelentések, előkészítés, rajzok, stb. szerkesztése
•     Lehetővé tenni azon kérdések megválaszolását, amelyeket ön / a felettese / a személyzeti osztály tett fel az ön alkalmazásával kapcsolatban, illetve a munkamegbízás elvégzéséhez szükséges IT berendezések vagy támogatás vonatkozásában
•     Lehetővé tenni a HellermannTyton vonatkozó irányelveivel kapcsolatos ellenőrzések elvégzését, beleértve az etikai alapelveket és az IT irányelveket annak érdekében, hogy ezeket az irányelveket betartsák, és kivizsgálják az esetlegesen gyanított tiltott tevékenységeket .

A személyes adatok forrása

Az ön személyes adatait főleg öntől vagy munkaadójától kapjuk. Bizonyos személyes adatokat a HellermannTyton IT rendszere vagy hasonló rendszer automatikusan generálja, mint pl. amikor az ön felhasználói ID-jét létrehozzák.

Adatátvitel harmadik felekhez

Ha szükség van a személyes adatok kezelésére, akkor átadjuk az ön személyes adatait más vállalatok részére a vállalatcsoporton belül vagy külső weboldalaknak. Ezek lehetnek vállalatok, amelyek az Európai Unión illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül vannak. Természetesen gondoskodunk arról, hogy az adat átvevői megfelelő garanciát adjanak arról, hogy az adatokat törvényesen és biztonságosan használják, és szerződés szerint kötelezettek a jogszabályok betartására.
Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot arra, hogy átadjuk a személyes adatokat harmadik felek részére, ha ez kötelező a törvény, felelős bíróság döntése vagy az illetékes hatóság döntése alapján, vagy ha az ön intézkedése vagy hibája miatt védeni kell a jogainkat, tulajdonunkat vagy eszközeinket, vagy ha a hatóságok megkövetelik.

Tárolási időszak

Az ön személyes adatait általában az tanácsadói jogviszonyának ideje alatt tároljuk. Az tanácsadói jogiszonyának megszűnése után csak azokat a személyes adatokat tároljuk, amelyek szükségesek a beszerzésükkor meghatározott célok teljesítésére, és csak addig amíg ezen célok teljesülnek, és hosszabb idejű tárolás esetén csak addig, amíg szükségesek a helyi jogi követelmények teljesítéséhez, illetve törvényi követelmények kielégítéséhez tényleges, folyamatban lévő vagy várható jogviták vagy követelések esetén.

Az ön, mint adatalany jogai

A hozzáférés joga (Art. 15 GDPR): Bármikor kérhet információt arról, hogy milyen személyes adatokat használunk, a feldolgozás milyen célra történik, honnan származnak az adatok, kiknek adjuk át az adatokat szükség esetén, és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat.

Javítás joga (Art. 16 GDPR): Ha észreveszi, hogy a személyes adatai helytelenek, akkor bármikor kérheti ezek javítását. Ha úgy véli, hogy az adatok nem teljesek, akkor követelheti az adatok kiegészítését is.

A törlés joga (Art. 17 GDPR): Ha az ön véleménye szerint a személyes adatainak tárolása már nem szükséges, vagy az megfelelő jogi alap nélkül történik, vagy más okból törvénytelen, akkor követelheti ezen adatok törlését.

A feldolgozás korlátozásának joga (Art 18 GDPR): Az adatok törlése helyett ön azt is követelheti, hogy az adatai feldolgozását korlátozzák, ha az adatokat törvénytelenül kezelik. A feldolgozás ilyen korlátozását akkor is követelheti, ha kétségbe vonja az adatok pontosságát, vagy tiltakozott az adatok használata ellen.

Az adatok áthelyezésének joga (Art. 20 GDPR): Az ön által megadott adatok vonatkozásában, amelyeket szerződés vagy beleegyezés alapján használnak, követelheti, hogy ezeket az adatokat bocsássák az ön rendelkezésére egy strukturált, általában használt és géppel olvasható formában. Azt is követelheti, hogy ezeket az adatokat közvetlenül áthelyezzék egy másik kezelőhöz.

A tiltakozás joga (Art 21 GDPR): Ha az ön adott helyzetében nem megengedhető, hogy az általunk kezelt személyes adatait az érdekek kiegyensúlyozásával használjuk, akkor joga van tiltakozni ezen adatok használata ellen. Ha a személyes adatait közvetlen marketing célokra használják, akkor minden esetben van joga tiltakozni.

Panasz benyújtásának a joga a szabályozó hatóság felé (Art. 77 GDPR): Ha az ön véleménye szerint a személyes adataihoz fűződő jogokat megsértették, akkor joga van panaszt benyújtani a szabályozó hatósághoz. Felveheti a kapcsolatot a lakóhelye, munkahelye illetve a gyanított megsértés helye szerint illetékes hatósággal.

Az adatival kapcsolatos érdeklődéséhez kérjük kitölteni ezt a kérési űrlapot.

Kérjük a kitöltött űrlapot elküldeni postán vagy e-mail segítségével az adatvédelmi felelősünk részére:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vienna, Austria
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Kérjük csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek segítenek nekünk az ön személyének azonosításában.

Maradjon velünk kapcsolatban!


Update: 07/12/2019 © HellermannTyton 2019
Server error

Server error