Pravilnik zasebnosti za svetovalce

Kontrolor podatkov

Če bodisi kot posameznik bodisi kot uslužbenec nekega podjetja delate oz. ste delali kot svetovalec za družbo HellermannTyton GmbH, potem hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke.
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: "HellermannTyton" ali "mi") je kontrolor podatkov za vaše osebne podatke in s tem odgovoren za obdelovanje vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni in določili o varstvu podatkov.
Če imate glede svojih osebnih podatkov kakršnakoli vprašanja, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija
E-pošta: datenschutz@hellermanntyton.at

Kategorije zadevnih osebnih podatkov

Sledi seznam kategorij osebnih podatkov, ki se bodo morda obdelovali. Upoštevajte, da se ne bodo nujno obdelovali vsi podatki, navedeni v tem seznamu. Primeri, navedeni pri posameznih kategorijah, niso izčrpni.

Osebni podatki, npr. ime, datum rojstva, spol, državljanstvo
Organizacijski podatki, npr. številka svetovalca, opis storitev, delovno mesto, oddelek
Kontaktni podatki, npr. naslov, e-poštni naslov, telefonska številka
Vodstveni podatki svetovalca, npr. pogodba svetovalca in informacije o času začetka in zaključka komisije, opravljene dejavnosti.
Časovni podatki, npr. delovni čas, število opravljenih ur.
Varnostni podatki, npr. kartice za dostop, pravic za dostop ter uporaba kartic in pravic za dostop.
Podatki glede zdravja in varnosti, npr. informacije o nezgodah pri delu.
Podatki v zvezi z informacijsko infrastrukturo, npr. uporabniško ime, gesla, podatki o vpisih ter podatki in protokolne datoteke v zvezi z vašo uporabo IT-opreme, aplikacij ali storitev družbe HellermannTyton v skladu z veljavnimi IT-smernicami
Finančni podatki, npr. bančni podatki, če ste samostojni podjetnik

Pravna osnova

Pravna osnova
Morda bomo zakonsko dolžni obdelovati vaše osebne podatke, npr. v primeru poročanja oblastem o transakcijah.
Pogodbena obveznost
Morda bomo dolžni obdelovati vaše osebne podatke z namenom izpolnjevanja pogodbe o zaposlitvi, ki ste jo podpisali vi ali vaš zaposlovalec.
Upravičen interes
Med naše upravičene interese štejejo npr. vodenje našega poslovnega razmerja z namenom izpolnjevanja pogodb, ki se tičejo vas ali vašega zaposlovalca. Nadalje naš upravičen interes v osnovi vključuje izvajanje običajnih poslovnih operacij, zaščito tehnične infrastrukture in opreme ter izvajanje internih preverjanj.

V izrednih primerih, in to le, če ne velja nobena druga pravna podlaga, vas bomo vprašali za izrecno privolitev za obdelovanje vaših osebnih podatkov. Svojo privolitev lahko umaknete kadarkoli. To pa ne vpliva na zakonito obdelovanje, izvedeno z vašo privolitvijo, preden ste jo umaknili.

Nameni obdelovanja

Vaši osebni podatki, navedeni pod naslovom "Kategorije zadevnih osebnih podatkov", se bodo obdelovali za spodaj navedene namene. Primeri, navedeni pod posameznimi nameni, niso mišljeni kot izčrpni.

Administracija
•    Da se omogoči vaša registracija v sisteme družbe HellermannTyton ter splošna administracija v teku vaše zaposlitve pri nas.
•    Da se omogoči pravilna uporaba licenc.
•    Da se omogoči sprotno vzdrževanje organizacijskega diagrama in evidenc o svetovalcih, vključno s pripravo internih poročil in statistik.
•    Da se omogoči sledenje projektom.

Poročanje
•    Da se omogoči prijavo oblastem, ko je to od nas zakonsko zahtevano.
•    Da se omogoči beleženje vaših delovnih ur z namenom izplačila vam ali vašemu zaposlovalcu.

Varnost delovnega okolja in varnost izdelkov
•    Da se omogoči izpolnjevanje naše dolžnosti, da poskrbimo za varno delovno okolje (vključno z nadzorom dostopa in preprečevanjem nedovoljenega vstopanja v prostore ali dostopa do delovne opreme), ter dodatnih obveznosti v zvezi z delovnim okoljem v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu.
•    Da se omogoči izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varnostjo in kakovostjo izdelkov.

Dejavnosti, povezane z delom
•    Da se omogoči izvajanje delovnih nalog, npr. pisanje e-pošte, izdelava dokumentov, poročil, priprav ali risb.
•    Da se omogoči odgovarjanje na vaša vprašanja/vprašanja vašega nadrejenega/kadrovske službe v zvezi z vašo zaposlitvijo ali IT-opremo ali v zvezi z nudenjem podpore, potrebne za opravljanje vaših delovnih nalog.
•    Da se omogoči izvajanje inšpekcij v zvezi z veljavnimi smernicami družbe HellermannTyton, vključno s smernicami glede IT-tehnologije, da se zagotovi upoštevanje teh smernic in razišče morebitne obtožbe prepovedanih dejavnosti.

 

Vir osebnih podatkov

Vaše osebne podatke prejmemo od vas ali vašega zaposlovalca. Nekaj osebnih podatkov lahko avtomatsko ustvari IT-sistem družbe HellermannTyton ali podobni sistemi, npr. pri ustvarjanju vašega uporabniškega imena.

Posredovanje podatkov tretjim strankam

Če je to zaradi obdelave vaših osebnih podatkov potrebno, te pošljemo drugim družbam v skupini podjetij ali v zunanja mesta obdelave. To vključuje tudi družbe, ki se nahajajo izven Evropske unije in Evropskega ekonomskega prostora. Seveda poskrbimo tudi za to, da prejemniki podatkov ustrezno zagotovijo varno in legalno uporabo podatkov ter da se k upoštevanju predpisov tudi pogodbeno zavežejo.
Poleg tega si pridržujemo pravico do prenosa osebnih podatkov tretjim strankam, če nas k temu prisili zakon, sodna odločba pristojnega sodišča ali odločitev relevantnega javnega organa, ali če nas vaša dejanja ali opustitev dejanj prisilijo v to, da svoje pravice, lastnino ali sredstva zaščitimo ali uveljavimo preko relevantnih javnih organov.

 

Obdobje shranjevanja

Vaši osebni podatki se običajno hranijo za obdobje vaše pogodbe za svetovanje. Po izteku pogodbe za svetovanje ohranimo le tiste osebne podatke, ki jih štejemo kot nujno potrebne za izpolnitev namenov, s katerimi smo jih pridobili, in to le dokler se ti nameni ne izpolnijo; dlje se hranijo le v kolikor je to potrebno zaradi lokalnih zakonskih obveznosti ali v izpolnitev zakonskih obveznosti v primeru dejanskih, čakajočih ali pričakovanih sporov ali zahtevkov.

Vaše pravice kot oseba, na katero se podatki nanašajo

Pravica dostopa (15. člen GDPR): Vselej lahko zahtevate informacije o tem, ali shranjujemo vaše osebne podatke in kateri podatki so to, s kakšnim namenom obdelujemo te podatke, od kje izvirajo, katerim prejemnikom jih po potrebi prenesemo ter kako dolgo jih shranjujemo.

Pravica do popravka (16. člen GDPR): Če opazite, da je kateri od vaših osebnih podatkov napačen, lahko kadarkoli zahtevate, da se napake popravi. Če ste mnenja, da so podatki pomanjkljivi, lahko zahtevate, da se dopolnijo.

Pravica do izbrisa (17. člen GDPR): Če ste mnenja, da uporaba vaših osebnih podatkov ni več potrebna, ali da se izvaja brez ustrezne zakonske podlage, ali da je iz morebitnih drugih razlogov nezakonita, lahko zahtevate, da se ti podatki izbrišejo.

Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR): V primeru, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate tudi to, da se obdelava vaših podatkov omeji. Takšno omejitev obdelovanja lahko zahtevate recimo v primeru, da spodbijate točnost podatkov ali če nasprotujete njihovi uporabi.

Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): V povezavi z osebnimi podatki, ki ste jih prispevali sami in ki se uporabljajo na podlagi pogodbe ali privolitve, lahko zahtevate, da se vam ti podatki dajo na razpolago v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki. Zahtevate lahko tudi, da se ti podatki prenesejo neposredno nekemu drugemu kontrolorju.

Pravica do ugovora (21. člen GDPR): Če se v zvezi z vašo situacijo pojavijo zakonske utemeljitve, po katerih postane naša uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi uravnoteževanja interesov nedovoljena, imate pravico ugovarjati takšni uporabi podatkov. Če se vaši podatki uporabljajo za neposredno oglaševanje, imate v vsakem primeru pravico do ugovora.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR): Če ste mnenja, da so vam bile kršene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vloge pritožbe pri nadzornem organu. Obrnete se lahko posebej na nadzorne organe, pristojne za kraj vašega stalnega bivališča, kraj vaše zaposlitve ali kraj, kjer naj bi se zadevna kršitev zgodila.

Izpolnite ta obrazec za zahtevek, če nam želite poslati vprašanje v zvezi s svojimi podatki.

Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti ali e-pošti naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Anna Prinz MA
HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Dunaj, Avstrija
E-mail: datenschutz@HellermannTyton.at

Ne pozabite priložiti dokumentov za preverjanje vaše identitete.

 

Ohranite stik z nami!


Update: 23/05/2020 © HellermannTyton 2020