22/05/2024

Prisotni v svetu in doma

Na proizvodnih lokacijah HellermannTyton zagotavlja trajno zaščito naravnega okolja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju elementarnih načel naše okoljske politike in s tem naša skrb za okolje, sloni na sledečih vodilih:

Izvajamo zaščito okolja na lastno iniciativo in s polno odgovornostjo skrbno ravnamo z naravnimi viri v korist okolja, kupcev, poslovnih partnerjev in sodelavcev. Za nas so zakonski predpisi in pravila minimum obnašanja. Vedno se trudimo dosegati boljše okoljske standarde.

Za razvoj, proizvodnjo in izdelavo naših visoko kvalitetnih proizvodov uborabljamo okolju najbolj prijazne postopke v tolikšni meri, kolikor je to ekonomsko in ekološko smiselno.

Nenehno ocenjujemo delovanje naših proizvodov in procesov na okolje. Vsi pomembni učinki naše dejavnosti se stalno pregledujejo in nadzorujejo.

Stalni napori za zmanjšanje učinkov na okolje in doseganje ekološkega koeficienta spremljajo naše poslovanje. Več kot 90% naših izdelkov iz plastike je primernih za recikliranje. Za vsako komponento so na voljo podatki o vsebnosti. Seveda jamčimo, da v njih ni prepovedanih substanc.

Zahtevamo in poučujemo ekološko zavednost naših sodelavcev na vseh nivojih. Vsak vodja je za svoje vplivno področje odgovoren za ekološko sprejemljivo obnašanje. S svojimi poslovnimi partnerji, kakor tudi z javnostjo smo pripravljeni za dialog o ciljnih rešitvah za napredno okoljsko zaščito.

Za zagotavljanje izvajanja naše okoljske politike, izvajamo intenzivno okoljsko upravljanje po DIN EN ISO 14001:2004, ki je integrirano v našo poslovno strategijo. Poslovna uspešnost in varovanje naše lokacije imata enako vrednost, kot visoki interni okoljsko zaščitni standard. Prepričani smo, da sta zaščita okolja in gospodarnost povezana in se dopolnjujeta.