15/06/2024

Inovativní spojování kabelů pro jejich spolehlivá spojení

Kabelové zalévací spojky RELICON vám umožní spolehlivě zdolat veškeré výzvy související se spojováním kabelů

Kabelové spojky zalévací

Zalévací kabelové spojky RELICON jsou vhodné pro univerzální použití jako odbočovací nebo rovné průchozí spojky v rámci nízkonapěťových elektroinstalací. Jsou oblíbeným výrobkem z oblasti spojování kabelů u společností dodávajících energii, v průmyslu i u elektroinstalačních firem, které potřebují trvale spojit kabely umístěné pod zemí.

Spojování kabelů je nedílnou součástí každodenního života elektrotechniků a na konečný výsledek se kladou vysoká očekávání. Kabelová spojka chrání kabely proti vnikání vlhkosti, prachu a porušení cizími předměty.

Přehled výrobků

 

Kabelové spojky zalévané pryskyřicí RELICON spolehlivě chrání vaše kabelová spojení – i za extrémních podmínek. Více se dozvíte v tomto videu:

 

Zalévací kabelové spojky RELICON jsou podélně i bočně vodotěsné. Sady jsou dostupné v různých velikostech jako rovné průchozí spojky řady I a jako odbočovací spojky řady Y a řady T nebo paralelní odbočovací spojky řady PA. Lze je použít ke spojování kabelů pod zemí, pod vodou nebo v elektroinstalačních lištách, například pro připojení objektů k síťovému napájení.

 


Zalévací kabelové spojky RELICON jsou odolné proti vlivům prostředí a nejsou jedovaté. Společnost HellermannTyton nabízí v řadě svých výrobků pryskyřice na bázi polyuretanu a epoxidu (např. litou pryskyřici PUR 33 a epoxidovou pryskyřici EP 64). Ty jsou vhodné pro většinu požadavků na spojování kabelů v rámci nízkonapěťových systémů.
 


spojování kabelů: i-spojka Relicon spojování kabelů: i-spojka Relicon

Bezpečné a spolehlivé zpracování lité pryskyřice pro spojování kabelů pomocí naší technologie SF.

Sáček systému bezpečného plnění Relicon

Náš optimalizovaný systém „bezpečného plnění“ (SF) zajišťuje, aby byl aplikující pracovník chráněn před kontaktem se složkami lité pryskyřice během jejího míchání a plnění pouzdra spojky. Díky tomu je práce se sadami pryskyřice pro kabelové spojky RELICON vždy bezpečná, čistá a efektivní.

Průhledný sáček s litou pryskyřicí je připojen k tvarovacímu pouzdru prostřednictvím plnicí trysky a adaptéru, aby se směs lité pryskyřice dala jednoduše nalévat. Vynikající průtokové vlastnosti našich litých pryskyřic činí z nalévání snadnou činnost a průhledný materiál použitý pro  pouzdro spojky za všech okolností zaručuje optimální vizuální kontrolu plnicího procesu.

Kroužek v pytlíku s litou pryskyřicí usnadňuje umístění a připojení speciální plnicí trysky SF. Po bezpečném připojení k sáčku se směsí pomocí adaptérového kroužku lze trysku bezpečně zasunout do otvoru horního pouzdra spojky.
 


Technologie bezpečného plnění RELICON Technologie bezpečného plnění RELICON


Krok 1: Vyjměte průhledný dvoukomorový pytlík ze sáčku s vnitřní hliníkovou vrstvou.
Krok 2: Zmáčknutím otevřete studené těsnění mezi pryskyřicí a vytvrzující přísadou.
Krok 3: Hnětením pytlíku důkladně smíchejte obě složky.
 


Technologie bezpečného plnění RELICON Technologie bezpečného plnění RELICON


Krok 4: Patentovaná změna barvy signalizuje, když jsou složky rovnoměrně rozmíchány.
Krok 5: Pevně přitlačte trysku k adaptérovému kroužku.
Krok 6: Tryska spolehlivě zapadne do horní části pouzdra a umožní vytékání lité pryskyřice bez bublin.
 

Ten pravý výrobek pro vaše aplikace vyžadující spojování kabelů

Rovné průchozí spojky (nízké napětí)

spojování kabelů: Řada i-spojek Relicon

Rovné průchozí spojky RELICON i-Line jsou vyrobeny pro spojování kabelů v nízkonapěťových elektrických sítích. Kabelové spojky (zalévané pryskyřicí) řady i jsou vhodné pro spojování polymerových kabelů a vodičů vyrobených z PVC, XLPE, PE, EPR a rozvodných kabelů.
Použití: spojování kabelů v průmyslových objektech, napájení pod zemí, venku a pod vodou.
 

Odbočovací spojky (nízké napětí)

Odbočovací kabelové spojky RELICON řady T a řady Y

Odbočovací spojky RELICON řady T a řady Y jsou vhodné pro spojování kabelů v nízkonapěťových elektrických sítích. Tyto sady kabelových spojek lze použít na polymerové kabely a vodiče vyrobené z PVC, XLPE, PE, EPR a rozvodné kabely. Použití: připojení v průmyslových objektech, napájení pod zemí, venku a ve vodě.
 

Paralelní odbočovací spojky řady PA

Spojování kabelů odbočovacími spojkami Relicon řady PA

PA-11 58/230, PA-12 75/300 a PA-13 95/420 jsou univerzální rovné průchozí a odbočovací kabelové spojky. Mohou být zalévány buď pryskyřicí Reliflex (bez značení), nebo pryskyřicí PUR 33. V závislosti na konektoru mohou být použity pro jednoduché nebo dvojité odbočky. Jsou vhodné ke spojování polymerových kabelů a vodičů vyrobených z PVC, XLPE, PE, EPR a rozvodných kabelů. Použití: nízkonapěťové elektrické sítě i pro signální a komunikační kabely, pro napájecí rozvody venkovního osvětlení a pro opravy kabelů umístěné pod zemí, ve vodě, venku, uvnitř a v elektroinstalačních lištách.
 

Paralelní odbočovací spojka pro domovní připojení řady PAH

Rovná průchozí spojka Relicon řady PAH

PAH-1 120/290, PAH-2 130/300, PAH-3 135/360 a PAH-4 140/420 jsou univerzální rovné průchozí a odbočovací zalévací kabelové spojky. Spojky PAH-2, PAH-3 a PAH-4 mohou být také zalévány pryskyřicí Reliflex (bez značení), nebo pryskyřicí PUR 33. Mohou být použity jako jednoduché odbočovací spojky s komerčními odbočovacími upínacími kroužky u polymerových kabelů a vodičů vyrobených z PVC, XLPE, PE, EPR a rozvodných kabelů. Použití: odbočovací spojky nízkonapěťových elektrických sítí pro připojení objektu, pod zemí, pod vodou, venku a uvnitř.

Odborné znalosti v oblasti litých pryskyřic RELICON pro spolehlivé spojování kabelů v sítích s nízkým a středním napětím:

Dvousložková polyuretanová litá pryskyřice RELICON PUR 33 (nízké napětí)

Litá pryskyřice Relicon PUR 33

Litá pryskyřice RELICON PUR 33 je navržena pro účely elektrické izolace a mechanické ochrany kabelových připojení v nízkonapěťových elektrických sítích. Je vhodná také jako mechanická ochrana a ochrana proti vlhkosti při spojování kabelů v sítích se středním napětím.

Použití: pro vnitřní i venkovní použití.
 

FAQ – Často kladené otázky

Proč se lité pryskyřice balí do průhledných sáčků?

Litá pryskyřice a vytvrzovací složka jsou v průhledném dvoukomorovém sáčku. Při hnětení sáčku se vnitřní šev protrhne a obě složky se mohou smíchat. Během míchání hmota mění barvu. Průhledný obal umožňuje zjistit, zda je hmota homogenně promíchána.

Jaká je výhoda integrovaného plnicího trychtýře?

Výhodou integrovaného plnicího trychtýře je bezpečné a čisté plnění společného pláště, aniž byste přišli do kontaktu s litou pryskyřicí.

Co znamená „mechanická ochrana“?

Mechanická ochrana je určena k ochraně kabelu před fyzikálními vlivy, jako jsou nárazy (v důsledku výkopových prací), pohyb, oděr, tahové síly, vibrace z provozu (nekvalitní práce stavebních dělníků, pohyb vozidel, který rozrušuje instalaci), vibrace a tlak (např. v důsledku zemních hmot, vody nebo hmotnosti kabelu).

Mechanická ochrana často poskytuje také ochranu proti tepelnému namáhání.

Jaké normy splňují kabelové spojky zalévané pryskyřicí od společnosti HellermannTyton?

Kabelové spojky zalévané pryskyřicí od společnosti HellermannTyton jsou testovány podle normy EN 50393, která odpovídá normě DIN VDE 0278-393. Norma EN 50393 obsahuje následující zkušební postupy:

 1. zkouška střídavým napětím na vzduchu (4 kV po dobu 1 minuty)
 2. zkouška izolačního odporu na vzduchu
 3. odolnost proti nárazu při teplotě okolí
 4. zkouška střídavým napětím ve vodě o hloubce 1 m (4 kV po dobu 1 minuty)
 5. zkouška izolačního odporu ve vodě o hloubce 1 m
 6. zkouška zatěžovacím cyklem na vzduchu (63 cyklů x 8 hodin = 504 hodin)
 7. zkouška zatěžovacím cyklem ve vodě (63 cyklů x 8 hodin = 504 hodin v hloubce 1 m)
 8. zkouška střídavým napětím ve vodě o hloubce 1 m (4 kV po dobu 1 minuty)
 9. zkouška izolačního odporu ve vodě o hloubce 1 m
 10. zkoumání

Co znamená stupeň krytí IP68?

Stupně krytí jsou označeny zkratkou kódu složeného z písmen IP („mezinárodní ochrana“) a dvou čísel pro stupeň ochrany. První číslo představuje ochranu proti kontaktu a vniknutí cizích těles a prachu, zatímco druhé číslo představuje ochranu proti vniknutí vody. Naše lité pryskyřice mají stupeň krytí IP68, což znamená:

6 = ochrana proti vniknutí prachu a fyzickému kontaktu
8 = ochrana proti trvalému ponoření

Spojky z lité pryskyřice HellermannTyton díky své konstrukci automaticky splňují požadavky třídy krytí IP68 a vyšší požadavky normy EN 50393. Z tohoto důvodu není nutná samostatná zkouška, což znamená, že nezveřejňujeme třídu krytí IP68.

Jsou lité pryskyřice nebezpečným materiálem a co se stane v případě kontaktu s pokožkou?

Všechny lité pryskyřice HellermannTyton jsou označeny jako neobsahující SVHC. To znamená, že lité pryskyřice neobsahují nebezpečné látky a mohou být jako takové použity. Aby se však snížilo riziko kontaktu s pokožkou, dodáváme vám ochranné rukavice. Doporučujeme je nosit během celého procesu míchání a plnění. Pokud se přesto dostanete do kontaktu s litou pryskyřicí, omyjte zasažené místo pod tekoucí vodou nebo použijte naše ubrousky Reliclean.

Jak by se měly lité pryskyřice skladovat a likvidovat?

Trvanlivost našich litých pryskyřic je různá. Při správném skladování v původním obalu při teplotě +5 °C až +40 °C platí obecně následující doby skladování:

PUR 33: až 48 měsíců
Jakmile se obě složky lité pryskyřice homogenně smíchají a zreagují, je vytvrzená litá pryskyřice neškodná pro životní prostředí a není nebezpečným odpadem. Staré spoje z lité pryskyřice a zbytky vytvrzené lité pryskyřice lze proto vyhodit do běžného domovního odpadu. Upozorňujeme, že lité pryskyřice je třeba před likvidací použít a vytvrdit podle pokynů na obalu. V případě většího množství se předem obraťte na příslušnou likvidační firmu, abyste zajistili správnou likvidaci, protože v některých oblastech jsou tyto předpisy odlišné.

Jak se lité pryskyřice používají?

 • Teploty pod bodem mrazu: Lité pryskyřice lze používat i při nízkých teplotách, pokud se před mícháním zahřejí na teplotu alespoň 10 °C nebo vyšší. Vyšší teploty vedou k rychlejšímu vytvrzení.
 • Pod vodou: Pryskyřicí nelze zalévat pod vodou. Litá pryskyřice však po vyplnění spoje přímo ztvrdne, a to i pod vodou, aniž by se vytvářela pěna. Kabelovou spojku zalévanou pryskyřicí lze proto ihned po vyplnění umístit pod vodu, i když litá pryskyřice ještě zcela nezatvrdla. Naše lité pryskyřice jsou hydrofobní a speciálně pro toto požadované použití.