23/06/2024

Politika životního prostředí

Společnost HellermannTyton GmbH se v souvislosti se svou obchodní činností zavazuje dodržovat trvalou ochranu přírodních zdrojů. Z tohoto elementárního základu vychází naše politika životního prostředí a také náš environmentální management.

Zároveň platí následující směrnice na ochranu životního prostředí

Firemní ochranu životního prostředí provádíme z vlastní iniciativy a zodpovědnosti s ohledem na šetrné zacházení s přírodními zdroji a ve prospěch přírody, našich zákazníků, obchodních partnerů a spolupracovníků.  Plnění zákonných předpisů a úředních požadavků je pro nás minimálním požadavkem. Snažíme se o dosažení lepších ekologických standardů.

Pro vývoj, výrobu a pořízení našich vysoce kvalitních výrobků používáme nejekologičtější dostupné technologie, a to do té míry, pokud je to ekonomicky udržitelné a ekologicky smysluplné.

Posuzujeme dopady jak našich nových produktů a procesů na životní prostředí, tak také dopady současných aktivit. Všechny významné dopady naší obchodní činnosti na životní prostředí jsou opakovaně testovány a kontrolovány.

Nepřetržité úsilí o prevenci a snížení dopadu provozu na životní prostředí a dosažení ekologické efektivity jsou charakteristickým znakem naší činnosti. Více než 90 % námi vyráběných plastových součástí je vhodných k recyklaci. Pro každou součást je k dispozici údaj o složení. Samozřejmě se ujišťujeme, že nejsou obsaženy žádné zakázané látky.

Naše pracovníky na všech provozních úrovních podporujeme a školíme k uvědomělému ekologickému chování. Každý vedoucí je zodpovědný za dopad činností ve své oblasti působnosti na životní prostředí. S našimi obchodními partnery a také s veřejností vedeme dialog o cílených řešeních progresivní ochrany životního prostředí. To platí také pro dopady na životní prostředí vznikající v sídle naší firmy.

Abychom zajistili dodržování směrnic naší politiky životního prostředí, začlenili jsme do našich obchodních strategií intenzivní environmentální management podle DIN EN ISO 14001:2004. Hospodářský výsledek a zajištění sídla naší firmy má pro nás stejnou prioritu jako vysoký provozní standard v oblasti ochrany životního prostředí.  Jsme přesvědčeni o tom, že ochrana životního prostředí a hospodářská efektivita se navzájem ovlivňuje a doplňuje.

Hospodařit globálně – jednat lokálně!