22/05/2024

Svorky na kabely HelaCon – pro profesionální připojení kabelů

Krabicové svorky ve všech obměnách: pro každou oblast elektroinstalace

Krabicové svorky řady HelaCon

Řada krabicových svorek HelaCon  se používá k rychlému, snadnému a spolehlivému ukončení a vedení kabelů a vodičů v domovních elektroinstalacích. Lze je používat v typickém rozsahu napětí domovních elektroinstalací až do 450 V. Rozsáhlé množství vstupních pólů umožňuje vysokou flexibilitu použití v závislosti na poštu vodičů a dostupném prostoru.

Pohodlně lze utahovat průřezy až do 2,5 mm² a umožnit použití silnějších kabelových žebříků, když dojde k poklesu napětí. Způsob vedení kabelů a připojování odboček se stát od státu liší kvůli různým typům používaných vodičů, průměrů, barev, propojovacích krabic a montážních systémů.

 

Přehled výrobků

Jak svorky připojit?

Nově vyvinutá dvojitá pružina naší svorky HelaCon Plus Mini vám situaci podstatně usnadňuje, protože vodič se do svorky zasune mnohem snadněji – to je obzvláště praktické v těžko dosažitelných prostorech nebo při práci nad hlavou. Díky průhlednému pouzdru rychle zkontrolujete, zda byl vodič nasazen správně. Podívejte se v tomto videu, jak snadno se s touto svorkou pracuje.

Série svorek HelaCon nabízí bez ohledu na odlišnost jednotlivých požadavků nejlepší řešení pro každý úkol – na celém světě. Různé barevné kódy pomáhají lépe rozlišit velikosti  krabicových svorek. Všechny vstupy pro  vodiče jsou v řadě na jedné straně. Samostatný vstup pro zkoušku napájení umístěný na přední straně zaručuje bezpečnost při použití, instalaci i údržbě. Současně lze použít jakýkoli vodič s průřezem 0,5–2,5 mm², aniž by to bylo ovlivněno sousedním spojením.

Krabicové svorky HelaCon se díky své kompaktní velikosti perfektně hodí do těsných prostorů a obecně je lze používat ve všech typech propojovacích krabic, ať už nástěnných, nebo zapuštěných.

Svorky HelaCon Easy

Vlastnosti a výhody

Svorky HelaCon Easy

Řada  krabicových svorek se používá k rychlému, snadnému a spolehlivému připojení a vedení vodičů v domovních elektroinstalacích. Jsou navrženy pro použití v typickém rozsahu napětí domovních elektroinstalací až do 450 V.

Rozsáhlé množství vstupních pólů umožňuje velkou flexibilitu použití v závislosti na  počtu vodičů a dostupném prostoru. Pohodlně lze utahovat průměry až do 2,5 mm² a umožnit použití silnějších vodičů, když se objeví napěťová skupina.

Použití

Použití svorek HelaCon Easy

Díky své kompaktní velikosti se perfektně hodí do těsných prostorů a obecně je lze používat ve všech typech propojovacích krabic, ať už nástěnných, nebo zapuštěných.

HelaCon Easy svorky na kabely jsou navrženy výhradně pro použití s pevnými vodiči do průměru až 2,5 mm². Ohnuté, splétané ani jemně splétané vodiče se nesmí používat.

Rozsah vodičů (cULus): 22-12 AWG čisté Cu / 22-14 AWG pocínované Cu

Způsob použití

Praktické informace o svorkách HelaCon Easy
 • Před instalací se přesvědčte, že je vypnuté napájení
 • Používejte pouze pevné měděné vodiče
 • Odizolujte vodiče v délce přibližně 11 mm
 • Vložte do svorky celou část bez izolace
 • Použijte voltmetr pomocí samostatného zkušebního vstupu
 • Chcete-li vyměnit nebo upravit vodič, držte jej a otáčejte s ním střídavě doleva a doprava a současně tahejte za svorku

Svorky Svorky


Svorky HelaCon Plus Mini

Řada svorek HelaCon Plus Mini

HelaCon Plus Mini je sofistikovaná svorka pro profesionální připojení kabelu v domovních elektroinstalacích.

Nově vyvinutá dvojitá pružina umožňuje snadné utahování a poskytne instalačním pracovníkům podporu zejména v obtížných situacích, jako je například práce nad hlavou. To zajistí správné připevnění, které lze vizuálně zkontrolovat skrz průhledné pouzdro.

Rozlišné barevné kódy umožňují snadnou identifikaci různých připojovacích svorek. Samostatný vstup pro zkoušku napětí umístěný na přední straně zaručuje bezpečnost při použití, instalaci i údržbě.

Použití

Použití svorek HelaCon Plus Mini

Krabicové svorky HelaCon vyrobené z polykarbonátu (PC) se používají k rychlému, snadnému a spolehlivému připojení a vedení kabelových žebříků v oboru elektronických instalací.

Svorky lze použít ve všech typech propojovacích krabic, ať už nástěnných, nebo zapuštěných.
Svorka HelaCon Plus Mini nabízí nejlepší řešení, když je požadováno pohodlné utahování s maximální bezpečností.

 

Způsob použití

Použití svorek HelaCon Plus Mini
 • Nepracujte pod napětím
 • Používejte pouze odolné a splétané měděné vodiče
 • Délka odizolování 11 mm
 • Zasuňte do svorky celou odizolovanou délku – zkontrolujte připojení skrz průhledné pouzdro
 • Použijte vstup pro zkoušku napětí snadno přístupný na zadní straně
 • Odpojení vodiče: Držte vodič a otáčejte s ním střídavě doleva a doprava

Použití svorek Použití svorek


Obrázek 1: Dvojitá pružina umožňuje snadné nasunutí svorky.
Obrázek 2: Samostatný zkušební vstup na zadní straně umožňuje použití voltmetru.
Obrázek 3: Pevné vodiče 0,5–2,5 mm²
Obrázek 4: Splétané vodiče 1,0–2,5 mm²
Obrázek 5: Není vhodné pro pružné vodiče

Svorka HelaCon Lux

Použití svorek HelaCon Lux

Typickým použitím je systém osvětlení, kde je nutné připojit masivní kabelový žebřík zapuštěného kabelu k pružnému vodiči pro osvětlení. Varianta 2/1 umožňuje vytvoření smyčky přívodního vedení pro další zařízení.

Vodič na výstupu / straně osvětlení lze snadno zasunout stisknutím uzamykacího mechanismu a kdykoli jej lze stejným způsobem také uvolnit.

Na straně osvětlení může být použitý jakýkoli typ vodiče, přičemž HelaCon Lux připojovací svorky lze využít i k připojení zařízení, která mají pružné připojovací kabely, jako jsou například ovládací zařízení rolet, ventilátorů a jiných pohonů.

Vlastnosti a výhody

 • Nejvhodnější k propojení pevných vodičů s pružnými
 • Kombinuje  krabicovou svorku s uzamykacím/odemykacím pružinovým mechanismem
 • Pro splétané vodiče na vstupu osvětlení
 • Používejte s typickým napětím a proudem 450 V / 24 A
 • Jeden nebo dva vstupy pro masivní vodič
 • Velice flexibilní použití
 • Nutnost malé síly pro zasunutí
 • K použití není nutné nářadí – snadné, bezpečné a časově úsporné připojení
 • Určeno zejména pro práci nad hlavou a pro případy, kdy je k vodičům obtížný přístup

NOVÉ: praktické balení v blistru ve vybraných DIY prodejnách

Svorky HelaCon Plus Mini a HelaCon Plus Lux jsou nyní k dispozici v praktickém balení jako blistr.

Naše svorky HelaCon Plus Mini a HelaCon Lux jsou nyní k dispozici rovněž v praktickém balení jako blistr. Tyto sady, které najdete ve vybraných DIY prodejnách, obsahují 10 až 20 výrobků a umožňují rychlou a snadnou montáž nízkonapěťových elektrických vodičů v budovách.

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon

Vlastnosti a výhody

Otevíratelné svorky HelaCon představují nejlepší řešení pro spojování pevných, splétaných a jemně splétaných vodičů.  Krabicovou svorku lze použít s pevnými vodiči, aniž by se musela otevřít páčka – vodič pouze zasunete dovnitř. Hodí se pro široký upínací rozsah 0,2 mm² – 2,5 mm². Tato nová svorka je  znovu použitelná – není potřeba šroubovák. Správné připevnění lze vizuálně zkontrolovat skrz průhledné pouzdro. Celkově vzato je tato kompaktní svorka univerzálním pomocníkem pro všechny typy vodičů.

Univerzální svorky na kabely – otevíratelné svorky HelaCon
 • Univerzální  krabicová svorka pro pevné, splétané a jemně splétané vodiče
 • Pevné vodiče se jednoduše zasunou dovnitř – není nutné otevírat páčku
 • Kompaktní velikost
 • Velikosti vodičů: 0,2–2,5 mm²
 • Samostatný vstup pro zkoušku napětí ve spodní části
 • Opětovně použitelné – není potřeba šroubovák
 • Pro řádné připevnění, které lze vizuálně zkontrolovat skrz průhledné pouzdro
 • Bezpečné použití, instalace i údržba

Použití

 Krabicové svorky HelaCon se používají k rychlému, snadnému a spolehlivému připojení a vedení vodičů v oboru elektroinstalace.

Způsob použití

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon
 • Nepracujte pod napětím
 • Používejte pouze pevné a splétané měděné vodiče
 • Délka odizolování 10 mm
 • Zasuňte do svorky celou odizolovanou délku – zkontrolujte připojení skrz průhledné pouzdro
 • Použijte vstup pro zkoušku napětí snadno přístupný na spodní straně
 • Odpojení vodiče: Otevřete páčku a uvolněte požadovaný vodič

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon


Krok 1: Pohledem lze zkontrolovat odizolovanou délku 10 mm pomocí značení na otevíratelné svorce HelaCon.
Krok 2: Násuvný mechanismus umožňuje snadnou instalaci pevného vodiče, aniž by musela být otevřena červená páčka.
Krok 3: Při instalaci splétaných nebo jemně splétaných vodičů otevřete páčku.


Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon


Krok 4: Vizuální ověření po instalaci vodičů skrz průhledné pouzdro.
Krok 5: Zkušební vstup pro multimetr ve spodní části svorky.

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Plus

Otevíratelné svorky HelaCon Plus se používají pro všechny typy vodičů k propojení kabelů a vodičů v oblasti elektroinstalace. Svorky lze použít ve všech typech propojovacích krabic, ať už nástěnných, nebo zapuštěných. Svorka HelaCon představuje nejlepší řešení v případě, kdy se požaduje pohodlné utahování s maximální bezpečností.

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Plus
 • Nepracujte pod zátěží
 • Používejte pouze pevné a splétané měděné vodiče
 • Délka odizolování 10 mm
 • Otevřete páčku a zasuňte do svorky celou odizolovanou délku vodiče – zkontrolujte připojení skrz průhledné pouzdro
 • Použijte vstup pro zkoušku napětí snadno přístupný na spodní straně
 • Odpojení vodiče: Otevřete páčku a uvolněte požadovaný vodič

Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Plus Univerzální svorky – otevíratelné svorky HelaCon Plus


Krok 1: Pohledem lze zkontrolovat odizolovanou délku 10 mm pomocí značení na otevíratelné svorce HelaCon Plus.
Krok 2: Při instalaci splétaných nebo jemně splétaných vodičů otevřete páčku.
Krok 3: Vizuální ověření po instalaci vodičů skrz průhledné pouzdro.
Krok 4: Zkušební vstup pro multimetr v horní části svorky.

Výhody svorek HelaCon Plus Mini

Krabicové svorky: práce s průhledným pouzdrem

Svorek bez šroubů se v oboru domovních elektroinstalací používá každý den nespočetné množství. Přestože se jedná o běžnou práci, je nutné při ní postupovat pečlivě.

Těsné a zajištěné připojení je nezbytné pro bezporuchový provoz s dlouhou životností. Neopatrná práce může jinak způsobit poškození a přehřátí a v nejhorším případě i nebezpečné situace, jako je požár.

Průhledné pouzdro nové série svorek HelaCon Plus Mini umožňuje rychlou a snadnou vizuální kontrolu, zda je vodič správně  zajištěný. Jedná se o nezanedbatelný bezpečnostní faktor, který urychlí zkoušky při schvalování celé elektroinstalace.

Svorky: Různé typy a průřezy vodičů

Svorky HelaCon

Nízké zasunovací síly umožňují díky nejnovější technologii dvojité pružiny použití jednožilových a vícežilových vodičů.

Volné připevnění každé dvojité pružiny umožňují v rámci jedné svorky současné použití různých průřezů vodičů od 0,5 mm² do 2,5 mm², aniž by bylo ovlivněno sousední připojení.

Upozorňujeme, že svorka HelaCon Plus Mini není navržena pro  jemně splétané vodiče.

Otázky a odpovědi

Co to je krabicová svorka?

Krabicová svorka se používá k bezpečnému a spolehlivému připojení vodičů. Moderní svorky na kabely, jako je řada HelaCon, mají zabudované pružiny. Ty jsou navrženy tak, aby usnadnily zasunutí vodiče do svorky (což je výhodné zejména při použití laněných vodičů) a zároveň udržely vodič ve svorce pevně na svém místě. U lámací svorkovnice (čokolády) je naopak nutné vodič zašroubovat ručně, čímž se zvyšuje riziko chybného spojení a přehřívání. Dvojité pružinové svorky zajišťují uživatelsky přívětivější, efektivnější a spolehlivější instalaci.

 

Jak se krabicová svorka otevírá?

Krabicová svorka je určena pro dlouhodobé instalace, kdy se odizolovaný konec vodiče rychle a snadno zasune do svorky a zajistí bezpečné a trvanlivé spojení. Otevíratelné svorky, jako je například HelaCon Releasable, jsou určeny pro údržbářské práce a předběžnou instalaci.

 

Proč by měla být krabicová svorka průhledná?

Svorky na kabely HellermannTyton mají průhledný kryt, který umožňuje vizuální kontrolu správné instalace vodiče.

 

Co znamená barva krabicové svorky?

Krabicové svorky se dodávají v různých průhledných barvách podle počtu vodičů, které nim lze připojit. Svorkovnice HelaCon Plus Mini jsou k dispozici v 6 různých barvách a velikostech:

 • Žlutá pro 2 vodiče
 • Oranžová pro 3 vodiče
 • Čirá pro 4 vodiče
 • Modrá pro 5 vodičů
 • Fialová pro 6 vodičů
 • Černá pro 8 vodičů