01/12/2023

Správce údajů

Společnost HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko (dále jen jako „HellermannTyton“ nebo „my“) je potěšena, že jste navštívili naše webové stránky. Ochrana údajů a bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá. Jsme proto odhodláni chránit vaše soukromí a zacházet s vašimi údaji přísně důvěrně.

Rádi bychom vás informovali o tom, které z vašich osobních údajů zaznamenáváme, o účelu, pro jaký se používají, komu je v případě potřeby předáváme a koho můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy.

Společnost HellermannTyton GmbH, Rennbahnweg 65, 1220 Vídeň, Rakousko, je správcem vašich osobních údajů, a proto zodpovídá za zpracování vašich osobních údajů podle platných předpisů a zákonů na ochranu údajů (zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU GDPR a německý federální zákon o ochraně osobních údajů BDSG-neu).

Vzhledem k tomu, že změny zákona nebo změny v interních procesech naší společnosti mohou vést k nutnosti upravit tyto zásady ochrany osobních údajů, žádáme vás, abyste si toto prohlášení pravidelně přečetli.

Pokud jste zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo poradcem, postupujte prosím podle příslušného odkazu:

Zákazník / Dodavatel / Poskytovatel služeb

Zaměstnanec

Poradce

Ochrana údajů na webových stránkách

Na internetu se můžete ve většině případů pohybovat, aniž byste své osobní údaje poskytovali. Kdy a v jakém rozsahu zaznamenáváme a zpracováváme vaše osobní údaje, zatímco používáte naše internetové stránky, je popsáno v následujícím textu.

Z důvodu bezpečnosti systému a pro zabránění jakémukoli zneužití při přístupu na naše webové stránky se na našich serverech ukládají protokoly (soubory protokolu), které obsahují zejména následující údaje:

 • vzdálená IP adresa
 • vzdálený uživatel (pouze pro chráněné oblasti)
 • místní čas
 • požadavek (požadovaná URL)
 • kód stavu HTTP
 • počet odeslaných bajtů
 • odkazující stránka (odkazovač)
 • ID klienta (uživatelský agent)

Uložené soubory protokolu jsou anonymizovány a pokud není žádné podezření na rušení či zneužití, budou po sedmi dnech vymazány.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme na právním základě oprávněného zájmu. Mezi naše oprávněné zájmy patří správa našich webových stránek a zachování dostupnosti a funkce webových stránek.

Kontaktní formulář

Chcete-li použít náš kontaktní formulář, musíte zadat své kontaktní údaje. Povinná pole jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou používány pouze námi a výhradně v míře potřebné pro kontakt s vámi a poskytnutí požadovaných informací vaší osobě.

Zpravodaje

Pokud se zaregistrujete do našeho zpravodaje, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli podat další informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Po registraci zašleme na zadaný e-mail potvrzovací odkaz. Náš informační zpravodaj obdržíte, až pokud kliknete na tento potvrzovací odkaz.

Pokud si nepřejete zpravodaj dostávat, můžete jej kdykoli odhlásit. Chcete-li to provést, jednoduše klikněte na odkaz „odhlásit odběr“, který je uveden v každém z našich informačních zpravodajů, nebo použijte formulář na adrese http://www.hellermanntyton.cz/newsletter.

Poté od nás již nebudete dostávat žádné další zpravodaje.

Předávání údajů třetím osobám

Pokud je to nezbytné pro zpracování osobních údajů, předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci firemní skupiny nebo externím místům. Patří sem i společnosti mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Samozřejmě zajistíme, aby příjemci údajů poskytli dostatečnou záruku, že údaje budou používány zákonným a bezpečným způsobem a že jsou smluvně povinni dodržovat zákonná ustanovení.

Pokud se aktivně rozhodnete používat funkce sociálních sítí nabízené na našich webových stránkách, osobní údaje budou předány příslušným externím poskytovatelům těchto sociálních sítí. Další informace naleznete v následujícím textu.

Kromě toho si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu budeme nuceni zákonem, soudním rozhodnutím příslušného soudu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, nebo pokud jsme vaším jednáním či opomenutím nuceni uplatňovat či chránit naše práva nebo majetek u příslušných veřejných orgánů.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách využíváme sociální zásuvné moduly z různých sociálních sítí. Tyto zásuvné moduly jsou funkcemi příslušných sociálních sítí, pomocí nichž můžete například sdílet obsah našich webových stránek s vašimi kontakty v sociálních sítích nebo doporučovat tento obsah ostatním. Sociální zásuvné moduly lze rozpoznat podle loga příslušné sociální sítě.

Používáme sociální zásuvné moduly od následujících provozovatelů sociálních sítí.

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Xing: XING SE, Dammtorsrasse 30, 20354 Hamburg, Germany
 • Instagram: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Všechny sociální zásuvné moduly jsou na našich webových stránkách v rámci výchozího nastavení deaktivovány, takže poskytovatelům sociálních sítí nebudou při vyvolání našich webových stránek předávány žádné údaje. Pokud aktivujete původně deaktivovaný sociální zásuvný modul a použijete funkce příslušných sociálních sítí, výslovně souhlasíte s tím, že od této chvíle budou data provozovateli sociální sítě předávána. Nemáme žádný vliv na rozsah dat, která takto poskytovatelé sociálních sítí získají.

Dle našich vědomostí se přenášejí následující údaje.

 • IP adresa
 • identifikace uživatele, pokud jste registrováni u příslušné služby
 • původně navštívená stránka (odkazovač), pokud jste klikli na odkaz
 • typ a nastavení prohlížeče
 • instalované zásuvné moduly, jako například Adobe® Flash® nebo Adobe® Reader®
 • adresa URL stránky, na které je integrován sociální zásuvný modul
 • datum a čas návštěvy
 • technické údaje operačního systému
 • informace o stránce
 • cookies

Díky začlenění sociálních zásuvných modulů získají provozovatelé sociálních sítí informaci, že jste na příslušné stránky přešli z naší internetové prezentace. Pokud jste současně přihlášeni do jedné ze sociálních sítí, provozovatel bude moci přiřadit vyvolané stránky k vašemu účtu u příslušné sociální sítě. Pokud budete navíc interagovat se sociálními zásuvnými moduly, např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, tyto informace budou příslušné sociální síti také předány.

Dokonce i když nejste členem uvedených sociálních sítí, existuje možnost, že zjistí a uloží vaši IP adresu prostřednictvím sociálního zásuvného modulu. Informace o účelu a rozsahu zpracování, získávání a používání sociálních sítí, o vašich právech a možnostech nastavení v této souvislosti naleznete v poznámkách o ochraně osobních údajů na sociálních sítích.

 • pro Facebook na adrese: http://www.facebook.com/policy.php
 • pro Google+ na adrese: http://www.google.com/intl/de_de/+/policy/+1button.html
 • pro Twitter na adrese: www.twitter.com/privacy
 • pro LinkedIn na adrese: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • pro Xing na adrese: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • pro Instagram na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388

Pokud chcete, můžete trvale aktivovat sociální zásuvné moduly jednoho nebo více poskytovatelů. V takovém případě budou data poskytovateli sociální sítě trvale přenášena, jakmile stránku otevřete. Můžete kdykoli deaktivovat jednotlivé nebo dokonce všechny sociální zásuvném moduly.

Dále můžete zastavit přenos dat do sociálních sítí pomocí technickými prostředků. Chcete-li to provést, upravte nastavení zabezpečení ve webovém prohlížeči, který používáte. Přečtěte si prosím část „Nápověda“ ve webovém prohlížeči.

Cookies

Cookies používáme na našich webových stránkách proto, abychom umožnili využívání určitých funkcí webové stránky, abychom analyzovali, jak návštěvníci využívají naši webovou stránku, a abychom mohli nabízet určité služby od externích poskytovatelů.

Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači. Většina souborů cookie, které používáme, je z pevného disku odstraněna po zavření webového prohlížeče (tzv. cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstanou v počítači a umožní nám rozpoznat váš počítač při další návštěvě (tzv. dlouhodobé soubory cookie). Kromě toho se na našich webových stránkách používají cookies od externích poskytovatelů.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

Pokud nechcete, aby byly naše soubory cookie uloženy ve vašem počítači, deaktivujte ukládání souborů cookie z našeho webu v prohlížeči nebo upravte prohlížeč tak, aby se soubory cookie do vašeho počítače obecně neukládaly. Jakékoli již uložené soubory cookie lze také z vašeho prohlížeče vymazat.

Pro zakázání používání souborů cookie může být zapotřebí provést uložení trvalého souboru cookie do vašeho počítače. Pokud tento soubor cookie následně vymažete, budete muset tuto deaktivaci provést znovu.

Na našich webových stránkách se používají následující kategorie souborů cookie:

Cookies relace

Abychom usnadnili prohlížení našich webových stránek, využíváme tzv. cookies relace. Jejich účelem je umožnit našemu serveru rozpoznat vás nebo váš počítač/prohlížeč jako stejného návštěvníka i přes možnou dočasnou změnu IP adresy. Cookies relace umožňují přiřazení několika souvisejících požadavků uživatele k jedné relaci. Soubor cookie relace je platný pouze do konce relace. Po zavření prohlížeče se automaticky odstraní.

Dlouhodobé soubory cookie

Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen jako „Google“). Google Analytics používá cookies, které jsou uloženy v počítači, pro analýzu vašeho používání webových stránek.

Informace generované souborem cookie o vašem používání webu budou obecně předávány a ukládány na servery provozované společností Google ve Spojených státech.

Službu Google Analytics používáme výhradně s rozšířením „_anonymizeIp“ pro anonymizaci IP, která zajišťuje, že vaše IP adresa je společností Google zkrácena před odesláním v rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru, aby se zabránilo jejímu propojení s konkrétním jednotlivcem. Pouze ve výjimečných případech bude na server Googlu v USA převedena úplná adresa IP a tam bude zkrácena.

Společnost Google tyto informace použije pro vyhodnocení vašeho využívání webových stránek za účelem sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem do služby Google Analytics nebude spojena s dalšími údaji od Googlu.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit pomocí příslušného nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

Dále můžete zabránit tomu, aby data generovaná soubory cookie ohledně vašeho používání webu (včetně vaší IP adresy) byla společností Google zaznamenávána a zpracovávána, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče z následujícího odkazu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Případně můžete kliknout na tento odkaz.. Nastaví se odhlašovací soubor cookie, který zabrání budoucímu získávání vašich dat službou Google Analytics.

Soubory cookie třetích stran

Služby poskytované třetími stranami jsou do našich webových stránek rovněž zahrnuty. V souvislosti s těmito službami využívají osobní údaje poskytovatelé uvedení níže, kteří nespadají do oblasti odpovědnosti poskytovatele tohoto webu.

YouTube

Naše internetová prezentace zahrnuje videa z externí platformy YouTube. Platforma je provozována společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud z naší internetové prezentace vyvoláte webovou stránku, která obsahuje videa YouTube, váš prohlížeč vytvoří směrové spojení se servery YouTube. YouTube přenese video přímo do vašeho prohlížeče a začlení jej do webové stránky. V důsledku toho nemáme vliv na rozsah údajů zaznamenaných službou YouTube tímto způsobem.

Informace o účelu a rozsahu sběru dat a o způsobu, jakým jsou údaje dále zpracovávány a používány společností YouTube, naleznete spolu s právy a volitelnými nastaveními na ochranu vašeho soukromí v poznámkách k ochraně údajů YouTube:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Maps

Naše internetová prezentace také na několika podstránkách využívá služby Mapy Google, které zobrazují interaktivní mapy a vytvářejí mapy tras.

Mapy Google je kartografická služba od společnosti Google Inc. (dále jen: „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA. Použití služby Mapy Google může vést k přenosu informací o používání těchto webových stránek, včetně vaší IP adresy a (počáteční) adresy použité v rámci funkce plánování tras, do společnosti Google v USA.

Pokud z naší internetové prezentace vyvoláte webovou stránku, která obsahuje Mapy Google, váš prohlížeč vytvoří směrové spojení se servery Google. Google přenese mapu přímo do vašeho prohlížeče a začlení ji do webové stránky. V důsledku toho nemáme vliv na rozsah údajů zaznamenaných společností Google tímto způsobem.

Dle našich znalostí se jedná minimálně o následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky
 • internetová adresa nebo URL načtené webové stránky
 • IP adresa
 • (počáteční) adresa zadaná během operace plánování trasy

Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google a nemůžeme za něj převzít odpovědnost.

Pokud nechcete, aby společnost Google získávala, zpracovávala nebo používala informace o vás prostřednictvím našeho webu, můžete ve svém prohlížeči deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci používat zobrazení map.

Informace o účelu a rozsahu sběru dat a o způsobu, jakým jsou údaje dále zpracovávány a používány společností Google, naleznete spolu s právy a volitelným nastavením ochrany vašeho soukromí v poznámkách k ochraně údajů Google:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Hotjar

Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky a zkušeností na těchto webových stránkách. Hotjar je webová analytická služba společnosti Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Eila Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta.

Technologie společnosti Hotjar nám umožňuje lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé stráví na kterých stránkách, na které odkazy kliknou, co se jim líbí a nelíbí atd.), což nám pomáhá přizpůsobit naše služby zpětné vazbě našich uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení, včetně IP adresy zařízení (pouze anonymizované), velikosti obrazovky, typu zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informací o prohlížeči, poloze (pouze země), preferovaném jazyce prohlížení našich webových stránek. Hotjar tyto informace ukládá naším jménem do pseudonymizovaného profilu uživatele. Doba uložení je omezena na jeden rok. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat údaje shromážděné naším jménem.
Další informace naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/privacy

Právním základem je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. V takovém případě však již možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Hypertextové odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Kliknutím na tyto odkazy budete přesměrováni z našich webových stránek přímo na webové stránky jiných poskytovatelů. Pomůže vám to rozpoznat mimo jiné také změna adresy URL.

Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za důvěrné zacházení s vašimi údaji ze strany těchto poskytovatelů na těchto externích webových stránkách, protože nemáme žádný vliv na to, zda se tito ostatní poskytovatelé řídí ustanoveními o ochraně údajů. Proto byste si měli přečíst přímo informace obsažené v prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky příslušného poskytovatele.

Ochrana údajů

Kdykoli získáme osobní údaje, naše procesory je uloží na speciálně chráněné servery. Přístup je omezen na omezený počet oprávněných pracovníků, kteří se zabývají technickou, komerční nebo redakční podporou.

Abychom zabránili ztrátě nebo zneužití dat, přijímáme rozsáhlá technická a organizační opatření, které jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Chceme však zdůraznit, že vlivem struktury internetu je možné, že předpisy o ochraně a bezpečnosti údajů nemusí být dodržovány jinými osobami či institucemi, které nespadají do naší oblasti odpovědnosti.

Vaše práva jako subjektu údajů

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR): Můžete kdykoli požádat o informace o tom, zda a jaké osobní údaje používáme, pro jaké účely se zpracování provádí, odkud údaje pocházejí, kterým příjemcům se údaje v případě potřeby předávají a jak dlouho tyto údaje uchováváme.
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou podle vašeho názoru údaje neúplné, můžete také požadovat jejich doplnění.
 • Právo na vymazání (čl. 17 GDPR): Pokud podle vašeho názoru použití vašich osobních údajů již není nutné nebo probíhá bez dostatečného legitimního základu nebo je z jiných důvodů nezákonné, můžete požadovat, aby byly tyto údaje vymazány.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Místo vymazání dat můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů, pokud jsou data zpracovávána nezákonně. Omezení zpracování můžete požadovat, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo máte námitky proti použití údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy či souhlasu, můžete požadovat, aby vám tyto údaje byly k dispozici ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požadovat, aby tyto údaje byly přímo předány jinému správci údajů.
 • Právo na námitku (čl. 21 GDPR): Pokud vzniknou důvody týkající se vaší konkrétní situace, které znemožňují použití vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě vyvážení zájmů, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Pokud se vaše osobní údaje používají k přímému marketingu, máte v každém případě právo na námitku.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zejména můžete kontaktovat příslušný dozorový orgán podle vašeho místa pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů.


Chcete-li nám zaslat dotaz týkající se vašich údajů, vyplňte prosím tento formulář žádosti.

Zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou nebo e-mailem:

HellermannTyton GmbH
Rennbahnweg 65
1220 Vídeň
Rakousko

htcee.datenschutz@hellermanntyton.com

Nezapomeňte připojit dokumenty, které umožňují ověřit vaši totožnost.


Aktualizace: 26/11/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.228) | Aktualizace: 26/11/2023 | Nastavení ochrany osobních údajů
Hledat prodejce Kontakt