24/04/2024

Inteligentní řešení RFID značení pro řízení zásob a další odvětví

RFID značení: chytré řešení pomocí vázacích pásků RFID a příslušenství

Společnost HellermannTyton vyvinula řadu vázacích pásků RFID, příslušenství a čteček RFID, aby zefektivnila vaše procesy RFID značení a identifikace. Různorodost jejího použití tak činí technologii RFID  jedinečnou :

 • Zvýšení efektivity ve výrobě: Odpadne mnoho kroků, protože vázací pásky se štítky RFID nabízejí hned několik funkcí – upevnění, svazkování, značení, bezpečnost identifikačních výrobků, RFID značení výrobků a mnohem více
 • Spolehlivě označujte a identifikujte výrobky i v náročných podmínkách: informace uložené ve štítcích RFID zůstanou vždy čitelné i v extrémním výrobním a provozním prostředí
 • Označujte a identifikujte nepřístupné části: Vázací pásky RFID jsou spolehlivou alternativou, když je běžná identifikace jako etikety s čárovými kódy jen obtížně čitelná – například kvůli prostorovým omezením, nebo protože označení nelze provést z materiálových důvodů
 • Podpora použití v rámci Průmyslu 4.0: možnosti inteligentní továrny jsou téměř neomezené. V současnost jsou vázací pásky používány skoro ve všech odvětvích – v kombinaci s technologií RFID existuje velký potenciál pro podporu představy o inteligentní továrně.

Přehled výrobků

Co je RFID?

Radiofrekvenční identifikace (RFID) je inteligentní řešení pro identifikaci, serializaci a značení výrobků v několika oblastech a odvětvích. Podívejte se na toto video, které ukazuje, jak RFID funguje a jak lze tento způsob identifikace použít v průmyslu:

Výhody štítků RFID

Lze sloučit několik úkolů dohromady: vázací pásek funguje současně jako nosič informací, etiketa výrobku a prostředek k upevnění kabelu

 • Jednoznačná identifikace, protože do štítku RFID je naprogramován jedinečný kód
 • Rychlý sběr údajů bez papírů
 • Eliminace překlepů ve zprávách
 • Zkrácení pracovní doby díky omezení papírování
 • Řízená správa zařízení a skladu
 • Schopnost uchovávat více údajů než čárové kódy
 • Soulad s právními předpisy
 • Snadné sdílení aktuálních informací
 • Správa kontrol zařízení, údržby atd
 • Spolehlivý provoz v náročných podmínkách, například ve vlhkém, prašném, špinavém prostředí; v korozivním prostředí; při vibracích a nárazech
 • Není nutný kontakt nebo přímá viditelnost

Více informací o výhodách řešení RFID společnosti HellermannTyton najdete v tomto videu:
 

Na co se identifikace RFID používá?

RFID značení se používá v mnoha odvětvích. O jejím použití rozhoduje kombinace materiálu, transpondéru, čtecího zařízení a okolního prostředí.

RFID značení pro řízení zásob

RFID značení pro řízení zásob

Dobrým příkladem je značení výrobků pro účely řízení majetku, kdy systémy RFID podstatně zjednodušují identifikaci a správu cenných nástrojů nebo zařízení. Za tímto účelem je pouze nutné, aby byl výrobek vybaven jedním z vázacích pásků RFID od společnosti HellermannTyton, který byl naprogramován jedinečným kódem.


Předem naprogramovaný kód můžete buď propojit s databází, nebo podle potřeb vaší databáze přidat ke kódu konkrétní požadavky.
Přečtěte si příklad RFID značení v rámci našich případových studií uvedených na blogu společnosti HellermannTyton.

Sledovatelnost každé součásti pomáhá také při příjmu zboží. Náklady jsou transparentnější a lze optimalizovat procesy v rámci toku hodnot. Jednodušeji se poznají padělky výrobků. Použití kabelů RFID je činí naprosto nemožnými: jakmile dojde k odříznutí konektoru kabelu, nelze jej znovu použít, protože každý čip RFID má jedinečné identifikační číslo. Vázací pásky RFID zaručí pravost informací, které jsou v nich uloženy.
 

RFID značení pro větrné turbíny

RFID značení pro větrné turbíny

Jako další příklad RFID značení si vezměte pobřežní větrné farmy.Technici si musí brát na pracoviště běžně používaná cenná zařízení, aby mohli vykonat opravy nebo údržbu.

 

Za účelem řízení zásob a/nebo například identifikace umístění zařízení lze doplnit zařízení vázacím páskem RFID. Naprogramované informace lze propojit s databází, která slouží jako informační a správní nástroj, a získat tak snadný způsob sledování nástrojů.

Pomocí technologie NFC (komunikace na krátkou vzdálenost)může technik komunikovat s páskem RFID pomocí aplikace na tabletu nebo PC. Tímto způsobem lze například vyskladnit zařízení před použitím a po dokončení práce jej naskladnit zpět. Velkou výhodou plynoucí z takového systému je neustálá kontrola jak na straně uživatelů, tak na straně správců majetku.
Více informací o tomto příkladu RFID značení si můžete přečíst v našem blogu věnovaném technologii RFID.
 

RFID značení do nebezpečných prostředí

RFID značení do nebezpečných prostředí

Když jsou ve výrobních závodech extrémní podmínky, například kvůli teplu, prachu nebo kapalinám, jsou ideálním řešením vázací pásky RFID vyrobené z různých materiálů.

 

Jako příklad může posloužit servis hydraulických systémů, který provádí opravy hadic. Zde se setkávají extrémní podmínky. Směs hydraulického oleje, zajišťovacích roztoků na šrouby a nečistot rozmazala běžné značení výrobků, které se stalo nečitelným. To bylo pro servisní pracovníky velice problematické. Nedokázali již identifikovat, se kterým typem hadice zrovna pracovali. Jaké je maximální tlakové zatížení hadice? Kdy byla hadice vyrobena a nainstalována? Kdo na ní naposledy prováděl údržbu?
Řešením bylo pro servisní společnost použití vázacích pásek RFID společnosti HellermannTyton vyrobených z kovu, které nejsou olejem ani teplem nijak ovlivněny.
 

RFID značení pro konstrukce

RFID značení pro konstrukce

Existuje množství dalších oblastí použití RFID značení, například značení jeřábových konstrukcí. Uvedeme jeden příklad: Předchozí etikety výrobků byly obtížně přístupné a nebyly již čitelné, protože na vyžádání zákazníka bylo provedeno několik vrstev nátěru. Nyní jsou k identifikaci používány vázací pásky RFID společnosti HellermannTyton, díky nimž zůstávají informace trvale čitelné, protože čip je opláštěn a odolá náročným podmínkám i vrstvám nátěru.

Přečtěte si více informací v našem blogu věnovaném technologii RFID.
 

RFID značení pro automobilový průmysl

RFID značení pro automobilový průmysl

V případě sledovatelnosti součástí jsou zjednodušeny a optimalizovány také procesy. Například v případě závad, povolávání zpět nebo sledování intervalů údržby.

Nebo obecně při značení výrobků, například při instalaci prvků do automobilů.
V tomto případě vázací pásky RFID slouží také jako bezpečnostní opatření, které je spolehlivější a přináší méně úsilí než běžná označovací řešení. Pokud kdykoli dojde k odříznutí vázacího pásku, nelze jej již znovu použit.

Je tak zaručena pravost informací uložených ve vázacím pásku RFID použitém pro označovací účely. To například znamená, že můžete velice přesně sledovat, který zaměstnanec nainstaloval příslušnou součást, jaké k tomu použil prostředky i kdy a ve které továrně se tak stalo.
 

Naše výrobky pro inteligentní RFID značení

RFID značení pro řízení zásob: Všechny výrobky s technologií RFID společnosti HellermannTyton lze použít k zabezpečení, serializaci, značení a identifikaci výrobků v oblastech řízení zdrojů, elektrických kontrol, řízení zásob, distribuce a nájemních služeb i ke snadnému řízení běžných úkonů údržby a oprav.

Vázací pásky RFID

Nylonové vázací pásky s vysokým nebo nízkým transpondérem RFID – T50RFID

Nylonové vázací pásky s uvnitř umístěným čipem RFID

Vázací pásky RFID představují inovativní řešení pro jasné a rychlé RFID značení výrobků.

Nylonové vázací pásky jsou vybaveny transpondérem RFID, díky čemuž kombinují množství výhod běžných vázacích pásků s technologií RFID.
 

Detekovatelné vázací pásky s obsahem kovu RFID s identifikačním štítkem – MCTRFID

Detekovatelný vázací pásek s obsahem kovu s uvnitř umístěným čipem RFID

Vázací pásky RFID s obsahem kovu jsou vyrobeny s procentem kovového sledovatelného prvku (magnet/rentgen) a byly vyvinuty hlavně do odvětví, kde je problémem potenciální kontaminace.

Pásky lze použít k zabezpečení, serializaci, značení a identifikaci výrobků například při zpracování potravin nebo v chemickém či farmaceutickém průmyslu, aby podpořily úsilí věnované kontrole kvality.
 

Vázací pásky z nerezové oceli s HF a UHF transpondérem RFID – MBTRFID

Vázací pásek z nerezové oceli s čipem RFID

Vázací pásky z nerezové oceli RFID jsou vybaveny nasunovacím nosičem pro vysokofrekvenční (HF) nebo ultra vysokofrekvenčním (UHF) transpondérem RFID.

 

Tyto pásky jsou ideální pro identifikaci výrobků ve všech oblastech s náročným prostředím, kde je důležitá vysoká pevnost v tahu a odolnost.
 

Příslušenství s transpondérem RFID pro RFID značení

HEXTAG – vysokofrekvenční (HF)

RFID příslušenství HEXTAG

Příslušenství HEXTAG vyrobené z materiálu PA66 je vybaveno vysokofrekvenčním (HF) transpondérem.
Středový otvor umožňuje jednoduchou montáž při aplikacích, u nichž není řešením instalace vázacího pásku RFID.
 

CRADLE – vysokofrekvenční (HF)

RFID příslušenství CRADLE

Příslušenství CRADLE vyrobené z materiálu TPU a vybavené vysokofrekvenčním transpondérem lze použít ve spojení se standardními vázacími pásky společnosti HellermannTyton.
 

Čtečky/zapisovačky RFID ke zlepšení spolehlivosti a kvality procesů

Ruční čtečka RFID

dvě ruční čtečky RFID

Ruční čtečky RFID typu HS9 jsou navrženy ke čtení nízkofrekvenčních transpondérů a čtení/zapisování u vysokofrekvenčních transpondérů připevněných k vázacím páskům RFID a příslušenství společnosti HellermannTyton.

Čtečka HS9 je dostupná pro nízkofrekvenční (LF, 125 kHz, pouze ke čtení) i vysokofrekvenční (HF, 13,56 MHz, čtení a zápis) transpondéry.

 

RFID – čtečka – stolní

RFID – čtečka pro stolní počítače

Stolní čtečka RFID-DT22 určená k nepřenosnému použití byla navržena ke čtení/zápisu z/do vysokofrekvenčních (HF, 13,56 MHz) transpondérů osazených ve vázacích páscích  a příslušenství RFID společnosti HellermannTyton.

Čtečky působí jako rozhraní mezi transpondérem RFID a počítačovými systémy nebo databázemi. Rádiové vlny přenášejí data z transpondéru RFID do čtečky, aby bylo možné bezkontaktní čtení a/nebo zapisování informací.
 

Co je RFID?


Radiofrekvenční identifikace, zkráceně RFID, je obecný výraz pro technologie, které používají rádiové vlny k automatické identifikaci předmětů nebo osob. Přenos dat je ovlivněn elektromagnetickými vlnami.

Aby bylo rozpoznávání RFID vůbec možné, musí mít zboží, které chcete identifikovat, takzvaný transpondér RFID nebo štítek RFID, jenž může reagovat na požadavek zaslaný čtečkou. K tomu dochází prostřednictvím rádiových vln, což vysvětluje název systému a zaručuje, že nemusí existovat přímý kontakt mezi transpondérem a čtečkou.
 


Technologie RFID Technologie RFID

Technologie RFID umožňuje ke zboží přenášet informace bez potřeby kontaktu a přímé viditelnosti.
Společnost HellermannTyton nabízí řadu pasivních technologií RFID (vázací pásky a příslušenství vybavené štítky RFID), které lze číst pomocí čteček RFID, aby poskytli rychlé a přesné informace.

Pasivní štítky RFID umístěné ve vázacích páscích nachází uplatnění v rámci následujících použití:

 • Řízení zdrojů a majetku
 • Prevence proti krádežím a sledovatelnost
 • Bezpečnostní značení
 • Základní údržba
 • Ověření účasti a časový záznam
 • Detekce úniků
 • Značení zavazadel
 • Identifikace vozidel
 • Procesy automatizace

U podniků stále více roste potřeba zajistit sledovatelnost a evidenci požadavků na kalibraci, lokalizaci a údržbu podle aktuálních kvalitativních a akreditačních standardů.